• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Przedsiębiorczość z Erasmusem

Specjalne prelekcje w języku angielskim dla zagranicznych studentów kaliskiej uczelni poprowadzili w ub. tygodniu konsultanci Enterprise Europe Network działającego przy Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dzięki Agacie Kobyłce – specjalistce ds. finansowania przedsiębiorstw oraz Paulinie Kwaśniewskiej – konsultantce ds. projektów, studenci poznali działalność instytucji otoczenia biznesu , środowisko, strukturę oraz organizację pracy w projektach unijnych. Ponadto dowiedzieli się jak wygląda proces składania dokumentacji przy ubieganiu się o środki finansowe na przykładzie preferencyjnej pożyczki dla przedsiębiorców Jeremie2. Zakończenie prelekcji stanowiły warsztaty z modelu biznesowego – narzędzia przydatnego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub planujących wdrożenie nowej technologii, wprowadzenie nowego produktu lub usługi. Studenci zostali aktywnie włączeni do współudziału, a prelekcja przyjęła formę interakcji między prowadzącymi a słuchaczami. Organizatorem wydarzenia był uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Kolejni spedytorzy międzynarodowi z PWSZ-4

Kolejna grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ukończyła szkolenie „Spedytor międzynarodowy”.

Studenci sami zgłosili zapotrzebowanie, aby przeprowadzić drugą edycję szkolenia. Ponownie organizatorem projektu był uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. – Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania zadań na stanowisku spedytora międzynarodowego, wzbogacone o umiejętności w obszarze komunikacji interpersonalnej i obsługi klienta. Cykl szkolenia został zaplanowany w wymiarze 16. godzin dydaktycznych, obejmując wykłady oraz warsztaty praktyczne w formie zadań indywidualnych i grupowych – przyznaje Małgorzata Spychalska, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zajęcia zostały poprowadzone przez trenera Janusza Przybyła, właściciela firmy szkoleniowej „JPT Group” wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Janusz Przybył jest doradcą personalnym i zawodowym, wykładowcą akademickim, certyfikowanym trenerem z 15-letnim stażem zawodowym w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Ponadto posiada uprawnienia certyfikowanego egzaminatora TUV NORD oraz fundacji VCC, jest audytorem ISO 9000:2000 oraz akredytowanym trenerem przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Efektem finalnym przeprowadzonego szkolenia było nie tylko nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów, ale również uzyskanie zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym „Spedytor międzynarodowy”. Zaświadczenie jest wydawane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Szkolenia dla kadry PWSZ-4

Dobiegło końca kolejne przedsięwzięcie zrealizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z  Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu.  Tym razem przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu mieli możliwość uczestnictwa w jednym z trzech profesjonalnych szkoleń.

Pierwsze to employer branding  w rozmowach rekrutacyjnych, kolejne dotyczyło komunikacji i współpracy z pokoleniami X, Y, Z, a ostatnie zarządzaniem talentami w organizacji.

Zajęcia odbywały się w siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Szkolenia poprowadziły : Marta Sosińska, Dorota Szylak,  Edyta Jagodzińska-Pawluk certyfikowani trenerzy z długoletnim doświadczeniem zawodowym, którzy z sukcesami promują i wdrażają coachingowy styl zarządzania w organizacjach. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz nabycie  kompetencji w określonym obszarze.

O ryzyku produktów bankowych w PWSZ-4

Katarzyna Kałużna – dyrektor Zespołu Placówek Bankowych Credit Agricole w Kaliszu poprowadziła prelekcję dotyczącą ryzyka związanego z produktami bankowymi. Spotkanie dla studentów kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się z inicjatywy uczelnianego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu. Studenci dowiedzieli się m. in. co to jest debet w koncie i jakie ryzyko niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z produktu, czym różni się karta debetowa od kary kredytowej oraz z jakim ryzykiem może spotkać się posiadacz karty jeśli korzysta z niej w sposób nieumiejętny, a także jak właściwie analizować ofertę kredytową i jakie składniki stanowią całkowity koszt kredytu. Studenci oprócz pozyskania wiedzy teoretycznej brali czynny udział w dyskusjach ,a omawiane przez Panią Dyrektor przykłady miały charakter poznawczy i praktyczny.

,,Grześki” dla studentów PWSZ

Studenci z zagranicy, studiujący w ramach programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, mieli okazję zwiedzić zakład produkujący tradycyjne kaliskie ,,Grześki”. Podczas wizyty zapoznali się w całym procesem wyrobu popularnych słodyczy i skorzystali z możliwości skosztowania naszych lokalnych specjałów. Organizacja wycieczki była możliwa dzięki pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz współpracy z Klastrem Spożywczym Południowej Wielkopolski.

Studenci PWSZ spedytorami międzynarodowymi-12

W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Firmą JPT Group, a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Kaliszu, studenci II i III roku Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, specjalności zarządzanie logistyką zakończyli 16. godzinne, certyfikowane szkolenie: SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY.  Zajęcia odbywały się  w dwóch blokach szkoleniowych. Uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu przepisów prawnych warunkujących pracę spedytora międzynarodowego, dokumentacji stosowanej w spedycji, infrastruktury technicznej wykorzystywanej w transporcie, komunikacji z klientem zagranicznym, obsługi zleceń spedycyjnych, procesu obsługi klientów i przewoźników oraz sytuacji spornych występujących w pracy spedytora.

Szkolenie dla studentów poprowadził  mgr Janusz Przybył- certyfikowany trener, posiadający doświadczenie w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji, doradca personalny i zawodowy, wykładowca PWSZ w Kaliszu, właściciel firmy- JPT Group. Studenci oprócz pozyskania wiedzy teoretycznej brali  udział w dyskusjach moderowanych, rozwiązywali  zadania indywidualne i grupowe. Każde ćwiczenie podlegało analizie i omówieniu przez grupę oraz trenera.  W ten sposób  uczestnicy otrzymywali informację zwrotną, a efekt szkoleniowy został osiągnięty.

Krok po krok do organizacji pozarządowej

W ramach  wspólnych działań uczelnianego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dobiegł końca kolejny projekt edukacyjno – szkoleniowy. Inicjatorem spotkania, którego uczestnicy dowiedzieli się, jak założyć organizację pozarządową, byli pracownicy i studenci  działający w kole naukowym „Młodzi Przedsiębiorcy” Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej uczelni.
Tym razem w przystępny sposób zainteresowani dowiedzieli się jak rozpocząć działalność organizacji pozarządowej. Wyjaśnione zostaną różnice między stowarzyszeniem a fundacją oraz krok po kroku przedstawione zostało postępowanie rejestracyjne organizacji pozarządowej. Zajęcia teoretyczne i warsztatowe poprowadził Mateusz Walczak – referent ds. projektów Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany został przez środki  Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Prelekcje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu-5

Metody pomiary bezrobocia oraz projekty i programy aktywizacyjne podejmowane na rzecz ograniczania bezrobocia to główne zagadnienia, które zostały zaprezentowane podczas prelekcji ,,Analiza rynku pracy”.  Wykład dla grupy studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu został zorganizowany w ramach współpracy pomiędzy uczelnianym Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Zajęcia poprowadzili pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu: Małgorzata Jastrzębska – starszy inspektor ds. statystyki i analizy, oraz Dominika Cozaś – specjalista ds. obsługi programów i projektów.

Kreatywna przedsiębiorczość dla studentów-10

Kreatywne warsztaty z przedsiębiorczości ,,Zaprojektuj to! Design thinking” odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Zostały zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu  we współpracy  z uczelnianym Akademickim  Inkubatorem Przedsiębiorczości.

W kreatywnych warsztatach z przedsiębiorczości wzięli udział studenci, działający w kołach naukowych ,,Sondaż” oraz ,,Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. . Celem warsztatów było pokazanie studentom wizji tworzenia biznesu z perspektywy klienta i jego potrzeb. Warsztaty zostały poprowadzone zgodnie z modelem Design Thinking , który poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy pobudzających kreatywność, umożliwia kreację i wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Studenci, pracując w niewielkich zespołach, pod okiem certyfikowanego moderatora wypracowali najlepsze produkty i usługi w odpowiedzi na potrzeby różnych klientów. Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło wzmocnić umiejętności studentów w obszarze komunikacji interpersonalnej, generowania pomysłów oraz współpracy w zespole . Wszyscy uczestnicy projektu  oraz opiekunowie kół naukowych tj. dr Wiesław Jaszczur, dr Katarzyna Mikurenda, oraz mgr Małgorzata Spychalska otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia. Warsztaty poprowadziły Ewa Tomczak oraz Marta Kuroszczyk certyfikowani trenerzy i  moderatorzy Design Thinking.

Jacek Rozenek w "Atelier kompetencji"

Agnieszka Kubicka–Błońska, Elżbieta Buszkiewicz, oraz gość specjalny – Jacek Rozenek – trener biznesu, aktor i autor książki „Prezentuj z pasją” poprowadzili wykłady podczas prelekcji ,,Atelier kompetencji”.

Spotkanie dla pracowników i studentów kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się z inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, działającego przy uczelni. W projekcie, organizowanym przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wzięli udział zainteresowani, którym zależało na zdobyciu wiedzy z zakresu rozwoju osobistego. Uczestnicy mogli zapoznać się m. in. z pojęciem marki osobistej, jej wpływu na życie osobiste, a także przy użyciu jakich narzędzi i metod można ją skutecznie budować. Ponadto poznali  swoje predyspozycje zawodowe oraz sposoby efektywnego motywowania siebie i innych.