• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniach 25-26.10.2021r. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą: „1st CONFERENCE ON FAST/SPS From Research to Industry”. Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej (dalej I-CDBKZ) reprezentowali: dr inż. Przemysław Borecki, dr inż. Adrian Mróz oraz dr inż. Piotr Szablewski. Podczas sesji posterowej zaprezentowany został plakat dotyczący badań nad możliwości zastosowania technologii SPS w procesie wykorzystania innowacyjnych narzędzi skrawających. Praca pt. „Surface topography inspection after turning of Inconel 718 by Wiper insert and special insert made by SPS method”, której współautorami są dr inż. Piotr Szablewski, dr inż. Dariusz Garbiec, dr inż. Adrian Mróz, dr inż. Piotr Siwak, dr inż. Przemysław Borecki, mgr inż. Adrian Dera, stanowi rezultat współpracy naukowej pomiędzy I-CDBKZ, Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Politechniką Poznańską. Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania możliwości badawczych I-CDBKZ, a także zacieśnienia istniejących i nawiązania nowych kontaktów naukowych.