• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zapraszamy do udziału w konkursie „OTWARTE DRZWI”

Konkurs dla absolwentów!

Zapraszamy do udziału w konkursie „OTWARTE DRZWI”

na najlepsze prace magisterskie i

doktorskie, których tematem jest

niepełnosprawność w wymiarze:

społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody

pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 13 000 zł,

II nagroda w wysokości 11 000 zł,

III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody

pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 7 000 zł,

II nagroda w wysokości 5 000 zł,

III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Prace można składać w następujących kategoriach:

1) rehabilitacja społeczna i zawodowa,

2) rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom

z niepełnosprawnościami,

3) dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,

4) rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r.

Zapraszamy do udziału!

Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy

doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Więcej informacji na stronie:

otwartedrzwi.pfron.org.pl