• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Kreatywna przedsiębiorczość dla studentów-10

Kreatywne warsztaty z przedsiębiorczości ,,Zaprojektuj to! Design thinking” odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Zostały zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu  we współpracy  z uczelnianym Akademickim  Inkubatorem Przedsiębiorczości.

W kreatywnych warsztatach z przedsiębiorczości wzięli udział studenci, działający w kołach naukowych ,,Sondaż” oraz ,,Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. . Celem warsztatów było pokazanie studentom wizji tworzenia biznesu z perspektywy klienta i jego potrzeb. Warsztaty zostały poprowadzone zgodnie z modelem Design Thinking , który poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy pobudzających kreatywność, umożliwia kreację i wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Studenci, pracując w niewielkich zespołach, pod okiem certyfikowanego moderatora wypracowali najlepsze produkty i usługi w odpowiedzi na potrzeby różnych klientów. Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło wzmocnić umiejętności studentów w obszarze komunikacji interpersonalnej, generowania pomysłów oraz współpracy w zespole . Wszyscy uczestnicy projektu  oraz opiekunowie kół naukowych tj. dr Wiesław Jaszczur, dr Katarzyna Mikurenda, oraz mgr Małgorzata Spychalska otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia. Warsztaty poprowadziły Ewa Tomczak oraz Marta Kuroszczyk certyfikowani trenerzy i  moderatorzy Design Thinking.