• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Za wybitne osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w działalność dydaktyczną oraz popularyzowanie wiedzy historycznej nagrodzony został prof. Stefan Kowal, wykładowca Akademii Kaliskiej. Profesor otrzymał medal Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej (Polish Association of Economic History)  to stowarzyszenie skupiające badaczy historii gospodarczej oraz miłośników historii. Jego członkowie za cel stawiają sobie rozwijanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie historii gospodarczej, popieranie działań zmierzających do tego celu oraz wytwarzanie atmosfery szacunku do ogólnego i lokalnego dziedzictwa historyczno-gospodarczego. PTHG nagradza również wybitnych badaczy, którzy swoją pracą naukową, ale również dydaktyczną, realizują cele stawiane przez stowarzyszenie. Teraz w elitarnym gronie znalazł się wykładowca Akademii Kaliskiej.

Medal został przyznany profesorowi Stefanowi Kowalowi w uznaniu wybitnych osiągnięć w badaniach naukowych nad historią gospodarczą i społeczną, wyjątkowe zaangażowanie w działalność dydaktyczną, w tym wytyczenie nowych ścieżek nauczania historii gospodarczej oraz działalność na rzecz popularyzacji wiedzy historycznej – napisał prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, prof. UAM, dr hab. Tadeusz Janicki.