• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

– Ministerstwo edukacji i nauki przychyla się do pomysłu posłów z regionu kaliskiego i będzie wspierać działania, by 1 października 2023 roku zainaugurował działalność Uniwersytet Kaliski. Jestem również pewien, że w tym samym czasie Kalisz stanie się również miejscem kształcenia lekarzy – powiedział podczas wizyty w Akademii Kaliskiej minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek.

W poniedziałek 12.09 w Collegium Medicum Akademii Kaliskiej odbyła się konferencja prasowa, która przejdzie do historii miasta, ale również całego regionu. Posłowie poinformowali o złożeniu projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego. Będący gościem spotkania minister edukacji i nauki potwierdził, że resort będzie wspierał te dążenia.

– Zmieniamy miasto Kalisz i chcemy aby miasto jeszcze dynamiczniej się rozwijało, aby wpisywało się w plan zrównoważonego, dynamicznego rozwoju. W ten plan wpisuje się Akademia Kaliska, która ma swoją historię, określone wyniki i badania w przestrzeni międzynarodowej oraz spore osiągnięcia. Akademia Kaliska chce się dalej rozwijać i my chcemy pomóc realizować te śmiałe marzenia, aby Akademia Kaliska stała się Uniwersytetem Kaliskim. To bardzo odpowiedzialne przedsięwzięcie, stąd też  inicjatywa poselska, o tworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego. Nam parlamentarzystom z regionu kaliskiego bardzo zależy, aby w mieście powstał Uniwersytet Kaliski  i dał siłę do dalszego dynamicznego rozwoju, przede wszystkim dla młodego pokolenia. Dla mnie to bardzo ważne – będąc nauczycielem z zawodu cieszę się, że zmieniamy oblicze polskiej nauki – powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

– Dotrzymujemy słowa – przyznał minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Jan Dziedziczak. – W Kaliszu powstanie Uniwersytet Kaliski. Zaczynamy ostatni etap prac w parlamencie. To element naszego szerszego spojrzenia na to co dzieje się w Kaliszu, na to co jest w Kaliszu potrzebne. Wiemy, że potrzebne jest narzędzie, do podwyższania jakości życia. To wszystko komponuje się z naszymi programami i inwestycjami. To wszystko ma sprawić, że w regionie kaliskim podwyższy się jakość życia. Bardzo istotne jest to,  aby Kalisz i aglomeracja kalisko – ostrowska nie padły ofiarami pewnego procesu, jakim jest starzenie się społeczeństwa. W miastach średniej wielkości bardzo dużym wzywaniem jest to, aby nie stały się to miasta małe. Migracja do największych ośrodków miejskich, jest zjawiskiem częstym w całej strukturze europejskiej.  Młodzi ludzie często wyjeżdżają do dużych miast i w większości nie wracają do swoich miejscowości. Dlatego utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego, to inwestycja w Kalisz, ale również inwestycja w cały region. To sprawia, że budujemy miejsce kreowania, umacniania lokalnej inteligencji, elit, które będą przyszłymi liderami regionu, które będą inspirować region do zmian na lepsze i unowocześnionych działań. Z radością chcę zatem ogłosić, że 1. października 2023 roku powinniśmy w Kaliszu świętować inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Kaliskim.

 – To co udało nam się osiągnąć, to bez wątpienia cykl spotkań roboczych i konsultacji, zarówno w gmachu Akademii Kaliskiej, wspólnie z rektorem i zapleczem naukowym uczelni, czy też w kancelarii premiera Mateusza Morawickiego i również w gościnnych murach ministerstwa edukacji i nauki przy życzliwym podejściu ze strony ministra – prof. Przemysława Czarnka. To były trudne rozmowy, obfitujące w wiele pomysłów, jaki kierunek nadać tym działaniom, jeśli chodzi o projekt ustawy. Ten projekt jest gotowy i teraz przed nami rozpoczęcie procesu legislacyjnego, tak aby Kalisz posiadał swój uniwersytet. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, zasadne jest aby w Kaliszu mógł funkcjonować uniwersytet, ponieważ jest to płaszczyzna do rozwoju kolejnych pokoleń kaliszan, ale również mieszkańców subregionu. Młode pokolenie jest aktywne i kreatywne zatem myślę, że będzie mogło podnosić swoje kwalifikacje w murach przyszłego Uniwersytetu Kaliskiego, abyśmy mogli szlifować te brylanty na potrzeby miasta, subregionu, ale również całego kraju. Cieszę się, że mogę w tym wszystkim uczestniczyć i pozostawić trwały ślad po sobie. Jestem pewien, że efektem tych prac będzie przyjęcie przez polski parlament, poselskiego projektu o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego – przyznał minister Jan Mosiński.

– To bardzo dobra informacja dla nas wszystkich i kolejny krok w nową rzeczywistość, na miarę potencjału tego regionu. To kolejny krok w rozwoju uczelni, która realizuje się w kształceniu studentów na kierunkach z ochroną zdrowia – dodała poseł Katarzyna Sójka.

– Kalisz nie jest średnim miastem, to wielkie miasto z wielką historią, najdłuższą w Polsce. Moja ojcowizna znajduje się zaledwie jest 30 kilometrów stąd, więc widzę rozwój Kalisza w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. To miasto historyczne, ale również świetnie rozwijające się, czego gratuluję prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu, oraz parlamentarzystom z tego regionu. Dlatego właśnie Kalisz zasługuje na miano miasta uniwersyteckiego. Oczywiście, jest tutaj filia Uniwersytetu Adama Mickiewicza i ona pozostanie. Prowadziliśmy rozmowy z rektor Bogumiłą Kaniewską w sprawie połączenia filii z Akademią Kaliską. Do połączenia nie dojdzie – przychylamy się do decyzji władz uniwersytetu i raz jeszcze podkreślę – filia UAM pozostanie w Kaliszu. Mamy jednak w Kaliszu Akademię Kaliską, która na przestrzeni ostatni kilku lat, zrobiła ogromny postęp, o czym świadczą wyniki tegorocznej ewaluacji. W dwóch dyscyplinach Akademia Kaliska utrzymuje swoje uprawnienia na poziomie B+ i A, bo odwołanie jest skuteczne, a w jednej dyscyplinie, awansuje z poziomu B na B +. Zatem zostały spełnione wszystkie warunki uczelni akademickiej. Mówimy jednak o Uniwersytecie Kaliskim i zgodnie z projektem ustawy, warunki by stać się uniwersytetem mają być spełnione w ciągu czterech lat od wejścia w życie ustawy. To poselski projekt ustawy, ale skonsultowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Z tych wszystkich powodów, o których mówię, ale przede wszystkim z powodu znakomitego postępu Akademii Kaliskiej w ostatnich latach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przychyla się do pomysłu i będzie wspierać prace parlamentarzystów, aby 1. października 2023 roku zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Kaliski. Tego państwu życzę i chcę podkreślić, że to doskonała wiadomość dla Kalisza, ale również dla całego regionu, ponieważ to ogromna szansa rozwojowa. Co do kształcenia w Kaliszu lekarzy pragnę przypomnieć, że ostateczną zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego, wydaje minister edukacji i nauki. Trwa procedura w tym zakresie, wniosek został bardzo dobrze napisany przez Akademię Kaliską, trzeba go jeszcze w niektórych elementach uzupełnić, ale jestem przekonany, że od kolejnego roku akademickiego Kalisz będzie również miejscem kształcenia lekarzy.

– Chciałbym podziękować, zwłaszcza inicjatorom ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego, ale też chciałbym podziękować naukowcom i pracownikom administracji Akademii Kaliskiej za to, że doprowadzili do tego, że możemy realnie myśleć o uniwersytecie. Ostatnia parametryzacja jest dla nas bardzo pozytywna – szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że w trzech dyscyplinach będziemy mogli tworzyć szkoły doktorskie. Chciałbym wrócić myślami do momentu, gdy przychodziłem do tej uczelni – dokonałem wtedy kwerendy możliwości pracowników, zatrudnionych w ówczesnej PWSZ. Ona wykazała, że mają spory potencjał, dzięki czemu w 2020 roku mogliśmy utworzyć Akademię Kaliską, ponieważ spełniliśmy ustawowe warunki, uzyskując prawo doktoryzowania w dwóch dyscyplinach. Nie było więc zatem tak, że coś załatwiłem – po prostu pracownicy uczelni spełnili warunki i to ich zasługa, że uczelnia awansowała do grona uczelni akademickich. Postawiliśmy więc przed sobą kolejne cele i skupiliśmy się na parametryzacji, która wypadła bardzo dobrze. Zapewniam więc ministra, że za cztery lata będziemy mieć sześć dyscyplin naukowych i pozytywne wyniki kolejnej parametryzacji.

Media również nie do końca wierzyły, że tak szybki rozwój uczelni jest możliwy. Ja jednak wyznaję teorię Winstona Churchilla, który stwierdził, że sukces polega na kroczeniu od porażki do porażki, bez utraty entuzjazmu. Ja entuzjazmu nigdy nie tracę, ponieważ wierzę w ludzi, którzy pracują na naszej uczelni. To przynosi efekty, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie sądziłem, że po czterech latach mojego urzędowania możemy wszyscy realnie myśleć o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego. Potencjał naukowców przerósł moje oczekiwania, podobnie jak życzliwość i zaangażowanie władz miasta w rozwój uczelni – przyznał prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

– Uniwersytecki Kalisz to olbrzymie wyzwanie, które stoi przed całym miastem – dodał prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski. – Nie tylko przed studentami, naukowcami, pracownikami uczelni – to ważne dla nas wszystkich. Utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego nie da się tego zrobić za pomocą czarodziejskiej różdżki. Żeby na poważnie myśleć o tak ambitnych celach, trzeba spełnić konkretne wymagania i zadania, przed którymi wszyscy dzisiaj stoimy. Ja ze swoje strony zapewniam posłów, ministrów i rektora, że kaliski samorząd zawsze będzie wspierał rozwój uczelni. W Kaliszu mamy również inne uczelnie, ale mam wrażenie, że najważniejszą uczelnią w mieście będzie zawsze Akademia Kaliska, która powstała właśnie dzięki naszemu, kaliskiemu potencjałowi. Cieszę się, że niemoc w rozwoju  naszych uczelni– którą obserwowałem – została przełamana i stało się to w dużej mierze dzięki działaniom prof. Andrzeja Wojtyły. Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili zbudować szerokie poparcie dla inicjatywy utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. Nie mam w tym niczego kontrowersyjnego – Kalisz ma tak duży potencjał, do prowadzenia dydaktyki, ale również i badań naukowych, że my po prostu zasługujemy na uniwersytet. Dzięki temu, będziemy mogli konkurować z miastami, do których wyjeżdżają absolwenci naszych szkół średnich. Walczymy o to, aby młodzi ludzie, mogli w Kaliszu żyć, uczyć się, rozwijać, studiować i uzyskiwać stopnie naukowe doktora.