• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat w sprawie „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”.

Celem programu jest wdrożenie systemu zachęt do podejmowania studiów szczególnie na kierunkach medycznych takich jak pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, w związku z zachodzącym niekorzystnym trendem spadkiem zainteresowania studiami tego typu. Program przewiduje również dodatkowe działania mające zachęcić absolwentów tych kierunków studiów do podjęcia i kontynuowania pacy w zawodzie.

Z przewidzianego w programie wsparcia będą mogli skorzystać studenci oraz absolwenci uczelni nadzorowanych przez ministra zdrowia oraz ministra edukacji i nauki, kształcący się na wybranych kierunkach medycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Publikowany dokument może ulegać modyfikacjom w toku konsultacji z Komisją Europejską.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-zachet-do-podejmowania-i-kontynuowania-studiow-na-wybranych-kierunkach-medycznych