• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Msza święta w kościele garnizonowym-25

Ze względu na obostrzenia wprowadzone w ub. tygodniu w związku z sytuacją epidemiologiczną, prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, zdecydował o odwołaniu tegorocznej inauguracji. Nie było więc uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku – władze i pracownicy uczelni, a także przedstawiciele studentów uczestniczyli w mszy świętej, odprawionej w kaliskim kościele garnizonowym przez ks. prof. Michała Kielinga. Podczas celebry został poświęcony nowy sztandar Akademii Kaliskiej.

Okolicznościowe przemówienia zostały jednak udostępnione na stronie internetowej uczelni oraz w mediach społecznościowych, podobnie jak wykład inauguracyjny, wygłoszony przez wybitnego epidemiologa, prof. Martina McKee.

“Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020-2021 w szczególnych warunkach wynikających z ogólnoświatowych uwarunkowań pandemii koronawirusowej i obostrzeń z tym związanych. Przestrzegamy tych obostrzeń skrupulatnie, wprowadzając coraz to nowe ich formy, wynikające z dokładnej analizy sytuacji epidemiologicznej nie tylko w Polsce i w naszym regionie, ale biorąc pod uwagę prognozy epidemiologiczne dotyczące rozprzestrzeniania się tej pandemii na świecie, w poszczególnych regionach świata i w poszczególnych krajach. Mamy w naszej Uczelni unikalną możliwość przeprowadzania takich analiz ponieważ aktualnie pracują na naszej Uczelni jako samodzielni pracownicy naukowi  czterej  byli Główni Inspektorzy Sanitarni oraz wybitni epidemiolodzy klasy światowej tacy jak np. profesor  Peter Boyle czy Witold Zatoński. Dlatego też czasami regulacje i obostrzenia mające związek z pandemią wprowadzane przeze mnie były i są wcześniejsze, aniżeli na innych uczelniach polskich, nawet tych renomowanych” – powiedział m. in. prof. Andrzej Wojtyła w słowie dla studentów.