• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dyrektor administracyjny Uniwersytetu Kaliskiego dr Łukasz Mikołajczyk został laureatem XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu OTWARTE DRZWI.

Rozstrzygnięcie tego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym i wręczenie nagród miało miejsce siedzibie centrali ZUS w Warszawie. Od 2003 roku organizatorem konkursu jest PFRON. W bieżącym roku na konkurs wpłynęło 66 prac poświęconych problematyce niepełnosprawności nadesłanych przez uczelnie z całej Polski. Rozprawa doktorska dra Łukasz Mikołajczyka pt. „Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych ruchowo w warunkach wymuszonej ewakuacji” zajęła 3 miejsce. Dysertacja została napisana pod kierunkiem dra hab. Ireneusza Dziubka, profesora Uniwersytetu Kaliskiego oraz promotor pomocniczej dr Izabeli Rąckiej.