• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Nagrodę ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej w 2022 roku, otrzymał dr Cezary Wojtyła. Przedstawiciel Akademii Kaliskiej został jednym z czterech naukowców, nagrodzonych w dziedzinie nauk o zdrowiu!

To 17. edycja konkursu, w których nagradzani są wybitni naukowcy z całej Polski, prowadzący badania naukowe w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauki. Dr Cezary Wojtyła został nagrodzony w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W tej samej kategorii nagrody otrzymały dwie przedstawicielki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jedna pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W ub. roku dr Cezary Wojtyła został beneficjentem grantu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu ,,Miniatura”. Naukowiec Akademii Kaliskiej pracuje nad wykorzystaniem mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera endometriozy. To ważne, ponieważ endometrioza jest chorobą dotykającą około 10 proc. kobiet. Wiąże się z cyklicznie pojawiającymi się dolegliwościami bólowymi i może prowadzić do niepłodności. Wczesne objawy endometriozy są niecharakterystyczne co powoduje, że jej diagnoza stawiana jest dopiero po około 10 latach od pojawienia się pierwszych dolegliwości. Obecnie nie istnieje metoda diagnostyczna wskazująca na wczesny etap choroby. W ramach przyznanego finansowania wykorzystane zostaną nowoczesne mikromacierze oparte na technologii neoglikolipidów. Pozwolą one na analizę związków sacharydowych w materiale osocza i płynu otrzewnowego pod kątem możliwości ich wykorzystania we wczesnej diagnostyce endometriozy.

Co istotne, dzięki projektowi Akademia Kaliska współpracuje z jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie – Imperial College w Londynie i jest częścią większego projektu realizowanego przez dr n. med. Cezarego Wojtyłę wykorzystującego nowe technologie typu „omics” w opracowaniu wczesnej, nieinwazyjnej metody diagnostycznej endometriozy.