• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Naukowcy z Sokhumi State University w Gruzji odwiedzili w minionym tygodniu Akademię Kaliską w ramach programu Erasmus +. – Jestem pod wrażeniem pracy naukowej, ale również koncepcji dyplomacji uniwersyteckiej, którą zaprezentował rektor uczelni z Tbilisi, prof. Zurab Khonelidze  – przyznał rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.

Prof. Zurab Khonelidze oraz prof. Gela Tsaava przez kilka dni mieli okazję z bliska przyglądać się pracy dydaktyków i naukowców Akademii Kaliskiej. Zobaczyli uczelniane laboratoria, bibliotekę, ale również zwiedzali Kalisz i będące w pobliżu atrakcje turystyczne. Podczas licznych spotkań przedstawiciele obu uczelni wymieniali doświadczenia, ale również dzielili się pomysłami. – Chcemy rozwijać i rozszerzać współpracę między naszymi uniwersytetami, a w przyszłości nie wykluczamy wspólnego prowadzenia badań naukowych – powiedział prof. Zurab Khonelidze, który był pod wrażeniem warunków w jakich kształcą się studenci Akademii Kaliskiej.

Sam rektor Uniwersytetu Sokhumi jest autorem interesującej koncepcji prowadzenia dyplomacji uniwersyteckiej, którą zaprezentował podczas spotkania z pracownikami uczelni. Jego zdaniem, właśnie współpraca między naukowcami i studentami z całego świata, może przyczynić się do skutecznego rozwiązywania napięć i kryzysów międzypaństwowych. Do takich wniosków doszedł studiując na Wydziale Historii Państwowego Uniwersytetu Iwana Jawajszwilego w Tbilisi, w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, a także Abchaskim Uniwersytecie Państwowym. W różnym czasie pracował w również Ministerstwie Edukacji Gruzji, w Radzie Najwyższej Gruzji, w Radzie Związków Zawodowych Gruzji i był pierwszym wybranym przewodniczącym związków zawodowych w historii niepodległej Gruzji. Pracował jako dyrektor Departamentu Stosunków Politycznych w Komitecie Wykonawczym Wspólnoty Niepodległych Państw, był stałym i pełnym przedstawicielem Gruzji przy WNP. Otrzymał najwyższy stopień dyplomacji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego, Doktora Nauk Politycznych, Profesora, Rektora Państwowego Uniwersytetu w Sukhumi, Rektora Akademii Nauk o Edukacji Gruzji, Honorowego Członka Międzynarodowych Sektorowych Akademii Naukowych różnych krajów. Jest również autorem licznych prac naukowych.
– Prezentowana koncepcja dyplomacji uniwersyteckiej jest bardzo ciekawa. Uważam, że powinna być rozwijana i wdrażana przez środowiska uniwersyteckie – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Niestety, politycy nie zawsze podpierają się wynikami badań naukowych, ponieważ patrzą na świat przez pryzmat 4-letniej kadencji i kolejnych wyborów. My natomiast, będą pracownikami naukowymi, musimy myśleć o przyszłości, kilku dziesięcioleciach. Zarówno rektor Uniwersytetu Sokhumi, jak i ja przeszliśmy podobną drogę – byliśmy politykami i oddaliśmy się nauce. Teraz musimy tak działać, żeby wykorzystując naukę, przekonywać polityków, do perspektywicznego myślenia.