• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Nowe perspektywy otwierają się przed studentami Logistyki. 6 marca Uniwersytet Kaliski podpisał umowę o współpracy z firmą Goodloading, tworzącą oprogramowanie do planowania załadunku. Tego samego dnia odbył się wykład przedstawiciela firmy Bogumiła Paszkiewicza, który zaprezentował podstawowe funkcje aplikacji oraz możliwości, jakie niesie dla przyszłych logistyków.

Goodloading oparty jest na zaawansowanych algorytmach, które wspierają branżę logistyczną w planowaniu załadunku naczep czy kontenerów. Z aplikacji korzystają obecnie tysiące firm z ponad 100 krajów świata. Studenci Logistyki Uniwersytetu Kaliskiego będą mieli szansę korzystać z aplikacji podczas zajęć. W ramach współpracy uczelnia otrzyma również zestaw ćwiczeń dla studentów, szkolenie dla prowadzących oraz certyfikaty dla studentów, potwierdzających znajomość problematyki załadunku oraz samego programu.

Dzięki aplikacji przed studentami otwiera się szereg możliwości, w tym m.in.:

  • praca z różnymi ładunkami: studenci będą mogli w łatwy sposób dodawać ładunki do wirtualnej przestrzeni ładunkowej, ze wskazaniem ich kształtów, wymiarów, ciężarów i wielu opcji piętrowania oraz sposobów załadunku.
  • praca na różnych przestrzeniach ładunkowych: przyszli logistycy będą mogli układać towary zarówno na naczepach, jak i kontenerach morskich i lotniczych, oraz paletach. Będą mogli wskazać naciski na osie, środek ciężkości, a także dodawać chłodnie czy nadkola. Co więcej, możliwe jest dodanie wielu przestrzeni ładunkowych oraz wskazanie kilku miejsc za-i rozładunku.
  • optymalizacja ładunku: aplikacja automatycznie dobiera najbardziej efektywny sposób ułożenia produktów, uwzględniając parametry wskazane przez użytkownika. Studenci będą mogli ręcznie zmienić ułożenie ładunków, przesuwając je na wizualizacji.
  • podsumowanie projektu: gotowy projekt załadunku widoczny jest na wizualizacji 3D, można udostępnić go do wglądu lub edycji innym osobom. Przyszli logistycy będą mogli także zobaczyć niezbędne dane o załadunku – oprócz ilości i wagi załadowanych towarów, wolne i zajęte miejsce w LDMach lub kubikach.

Korzystanie z Goodloading pozwoli studentom na praktyczne zapoznanie się z popularnym narzędziem,  wykorzystywanym powszechnie w branży logistycznej. Po drugie, umożliwi zrozumienie złożoności procesów planowania ładunku i optymalizacji przestrzeni. To niezwykle ważne umiejętności, które przydadzą się w pracy przyszłych logistyków – podkreśla mgr Janusz Przybył z Katedry Logistyki i Transportu na Wydziale Nauk Społecznych.

Dzięki współpracy z Goodloading, Uniwersytet Kaliski stawia kolejny krok w kierunku nowoczesnej edukacji, dostosowanej do wymagań rynku pracy. Studenci będą mieli okazję nie tylko zdobywać teoretyczną wiedzę, ale także bezpośrednio stosować ją w praktyce, co z pewnością przyczyni się do ich sukcesu zawodowego w branży logistycznej – dodaje dr inż. Leszek Szczupak, Kierownik Katedry Logistyki i Transportu.

Co więcej, znajomość i umiejętność wykorzystania tego typu narzędzi, pozwoli studentom uczelni zbudować przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Więcej o programie: www.goodloading.com