• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Jak pomóc najzdolniejszym uczniom z regionu, wykorzystując naukowców Akademii Kaliskiej i w jaki sposób można wykorzystać uczelni – zastanawiali się podczas spotkania dyrektorzy szkół, nauczyciele i wizytatorzy kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty z władzami uczelni, które odbyło się w środę.

Na specjalne spotkanie zaprosił gości z południowej Wielkopolski i powiatu turkowskiego rektor Akademii Kaliskiej. – Chcę, żebyście mogli się państwo zapoznać z możliwościami naszej uczelni, a także z ofertą edukacyjną. Jeżdżąc po regionie byłem zdziwiony, że w niektórych powiatach i gminach Akademia Kaliska nie jest znana. A przecież mamy się czym chwalić – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, który zaprezentował plany przekształcenia akademii w Uniwersytet oraz opowiedział o planowanym uruchomieniu wydziału lekarskiego, wydziału prawa i psychologii. Po prezentacji dorobku uczelni oraz aktualnej oferty edukacyjnej, zaproszeni goście odwiedzili Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej oraz Instytut Centrum Dydaktyczne Doskonałości Badań Kół Zębatych.

– Cieszę się, że znaleźliśmy w osobach dyrektorów i nauczycieli partnerów do bliskiej współpracy – przyznał pod spotkaniu prof. Andrzej Wojtyła. – Na pewno będzie ona dotyczyła wielu obszarów, ale jeden jest szczególnie ważny – to nasze wsparcie dla wyjątkowo zdolnych uczniów. Chodzi o to, by takie intelektualne perełki, nie wyjechały z Kalisza. Mamy obecnie przykład 4-klasisty, który w wieku 10. lat opanował cały wymagany materiał szkoły podstawowej z matematyki. Na pewno otoczymy go indywidualną opieką.

W spotkaniu uczestniczyli również: Józef Jamrozik – przewodniczący Rady Uczelni Akademii Kaliskiej, kanclerz Grzegorz Szymański, dyrektor administracyjny Łukasz Mikołajczyk oraz prof. Akademii Kaliskiej, dr. Wojciech Grzelak – dyrektor instytutu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.