• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
O ryzyku produktów bankowych w PWSZ-4

Katarzyna Kałużna – dyrektor Zespołu Placówek Bankowych Credit Agricole w Kaliszu poprowadziła prelekcję dotyczącą ryzyka związanego z produktami bankowymi. Spotkanie dla studentów kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się z inicjatywy uczelnianego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu. Studenci dowiedzieli się m. in. co to jest debet w koncie i jakie ryzyko niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z produktu, czym różni się karta debetowa od kary kredytowej oraz z jakim ryzykiem może spotkać się posiadacz karty jeśli korzysta z niej w sposób nieumiejętny, a także jak właściwie analizować ofertę kredytową i jakie składniki stanowią całkowity koszt kredytu. Studenci oprócz pozyskania wiedzy teoretycznej brali czynny udział w dyskusjach ,a omawiane przez Panią Dyrektor przykłady miały charakter poznawczy i praktyczny.