• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
O turkusowej organizacji w kaliskiej uczelni-3

Z inicjatywy uczelnianego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości  studenci WNSiH  kaliskiej uczelni uczestniczyli w prelekcji zatytułowanej:

„Czy być niewolnikiem w korporacji czy stworzyć firmę opartą o własne zasady .Prosta decyzja czy niemożliwy wybór”

Wykład wygłosił Maciej Borowiak– menedżer z wieloletnim doświadczeniem branży finansowej, e-commerce i energetycznej, współwłaściciel firmy Brewa , która swoją działalność opiera o tzw. turkusowy system zarządzania .W prelekcji Maciej Borowiak podzielił się ze studentami swoją wiedzą i  doświadczeniem biznesowym. Przedstawił cechy nowoczesnego lidera oraz omówił istotę turkusowego systemu budowania wartości firmy, w której dominuje rezygnacja z tradycyjnej hierarchicznej struktury na rzecz maksymalnego usamodzielnienia każdego pracownika. Decyzje w takiej organizacji są podejmowane przez osoby znające temat i mające ku temu predyspozycje. Każdy z pracowników bez konieczności  wydawania im poleceń  i kontroli przejmuje odpowiedzialność za podejmowane działania, które traktuje jako własne. W zespole dominuje zaufanie, a pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemnie się wspierają.