• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Studenci Erasmus+ z wizytą w YASUMI-7

Studentki z zagranicy, studiujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w ramach Programu Erasmus+ na kierunku fizjoterapia mogły skorzystać z zabiegów na twarz i ciało w firmie YASUMI przy ul. Kopernika w Kaliszu w dniu 4 czerwca br. Studentki miały wykonane następujące zabiegi:

 • Spring, który najbardziej przypadł do gustu studentkom, polegał on na otwarciu kanałów hydrofilowych skóry za pomocą impulsów elektrycznych, następnie masaży twarzy aplikatorem kulkowym a na koniec kriolifting, który działał kojąco na podrażnienia wywołane ekspozycją na słońce
 • Body wrapping – zabieg ten polegał na peelingu mechanicznym za pomocą szczotki bambusowej, aplikacji bandażu z substancją aktywną – drenującą i odświeżającą
 • masaż pleców gorącą świecą z masłem shea

Studentki mogły przetestować kosmetyki firmy YASUMI, które zostały zaprezentowane a także zapoznać się z przeróżnymi urządzeniami pomagającymi np. w redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu, czy służącym do wymrażania komórek tłuszczowych.

Organizacja wycieczki była możliwa dzięki pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz współpracy z Klastrem Spożywczym Południowej Wielkopolski.

O turkusowej organizacji w kaliskiej uczelni-3

Z inicjatywy uczelnianego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości  studenci WNSiH  kaliskiej uczelni uczestniczyli w prelekcji zatytułowanej:

„Czy być niewolnikiem w korporacji czy stworzyć firmę opartą o własne zasady .Prosta decyzja czy niemożliwy wybór”

Wykład wygłosił Maciej Borowiak– menedżer z wieloletnim doświadczeniem branży finansowej, e-commerce i energetycznej, współwłaściciel firmy Brewa , która swoją działalność opiera o tzw. turkusowy system zarządzania .W prelekcji Maciej Borowiak podzielił się ze studentami swoją wiedzą i  doświadczeniem biznesowym. Przedstawił cechy nowoczesnego lidera oraz omówił istotę turkusowego systemu budowania wartości firmy, w której dominuje rezygnacja z tradycyjnej hierarchicznej struktury na rzecz maksymalnego usamodzielnienia każdego pracownika. Decyzje w takiej organizacji są podejmowane przez osoby znające temat i mające ku temu predyspozycje. Każdy z pracowników bez konieczności  wydawania im poleceń  i kontroli przejmuje odpowiedzialność za podejmowane działania, które traktuje jako własne. W zespole dominuje zaufanie, a pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemnie się wspierają.

Warsztaty z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu-2

W ramach wzajemnie podpisanej umowy współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu , a uczelnianym Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości , studenci II roku studiów stacjonarnych, specjalności : zarządzanie logistyką oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstwa uczestniczyli w warsztatach pt.: Jak poprawnie sporządzić wniosek o przyznanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W trakcie spotkania omówione zostały  zasady przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP , w tym:

 • warunki przyznawania środków,
 • ograniczenia,
 • zabezpieczenia ,
 • procedury oceny wniosku.

Pomysłodawcą warsztatów była dr Aneta Pisarska. Zajęcia poprowadziła Pani Anna Matczak – Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy z PUP w Kaliszu.

Pierwsze kroki do pierwszej pracy

W ramach wzajemnie podpisanej umowy współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu , a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Kaliszu, studenci Wydziału |Politechnicznego wzięli udział w warsztatach pt.: Pierwsze kroki do pierwszej pracy. Celem warsztatów było wyposażenie uczestników w informacje dotyczące prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Omówiona została rola, budowa ,rodzaje życiorysów zawodowych oraz struktura listu motywacyjnego. W drugim bloku szkoleniowym studenci dowiedzieli się czym jest rozmowa kwalifikacyjna i jak należy się do niej prawidłowo przygotować, o co może zapytać pracodawca oraz jak wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów .Warsztaty poprowadziła Monika Jarecka- Mielczarek – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Warsztaty dla studentów kół naukowych-2

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu zrzeszeni w kołach naukowych: „Młodzi Przedsiębiorcy”, „Sondaż” oraz „ Zarządzanie zasobami ludzkimi” uczestniczyli  w warsztatach z zakresu rozwoju osobistego i samodoskonalenia. Warsztaty pt. : ,,Spotkaj się ze sobą!” związane były  z budowaniem pewności siebie, odkrywaniem swoich zasobów oraz określaniem wartości w swoim życiu , a także wzbudzaniem motywacji do działania. Głównym celem projektu było wsparcie studentów w pracy nad sobą oraz uświadomienie , iż każdy może zbudować w sobie  wewnętrzną siłę  i dokonać w sobie zmiany tak, aby świadomie mógł kierować swoim życiem opartym na potrzebach , marzeniach i własnych celach. Zajęcia poprowadziła  Aleksandra Lenard– coach młodego człowieka. Organizatorem  wydarzenia był uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Szkolenia dla pracowników PWSZ

Sprawdzone sposoby na prezentacje i wystąpienia publiczne były tematem kolejnego szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, które zorganizował uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Tym razem uczestnicy 2-dniowego szkoleniu poznali teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem i wygłaszaniem wystąpień publicznych. Słuchacze pogłębili swoje kompetencje w obszarach związanych z komunikacją interpersonalną oraz redukcją stresu i tremy, które w sposób naturalny wiążą się z wystąpieniami publicznymi. Ponadto poznali listę najczęściej popełnianych błędów podczas wystąpień publicznych oraz metody , które pozwalają skutecznie oddziaływać na słuchacza. Podczas szkolenia pokazano jak wykorzystać techniki projektowania wystąpień tak, by całościowa komunikacja niewerbalna współgrała z przekazem werbalnym. Szczególnie istotnym elementem szkolenia był indywidualny trening każdego uczestnika z kamerą. Osoby biorące udział w szkoleniu wygłaszali swoje kilkuminutowe prezentacje, które zostały nagrane, odtworzone, a następnie poddane analizie przez trenera oraz pozostałych uczestników. Każdy z prezentujących otrzymał informację zwrotną ,a uczestnicy szkolenia podzielili się wzajemnymi odczuciami i doświadczeniami . Szkolenie miało formę treningu umiejętności . Podstawowe treści przekazywane były w formie prezentacji przez trenera. Uczestnicy realizowali ćwiczenia i zadania praktyczne, brali udział w symulacjach i dyskusjach. Każde ćwiczenie podlegało analizie i omówieniu przez grupę oraz trenera . Realizatorem szkolenia była Europejska Grupa Doradcza. Szkolenia poprowadził Tomasz Przepiórkowski- trener rozwoju personalnego .Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie dla wykładowców PWSZ-7

15 osobowa grupa pracowników  naukowo – dydaktycznych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  wzięła udział  2 dniowym  szkoleniu „Trening menedżerski – motywacja i zarządzanie zespołem”. Szkolenie dla kaliskiej uczelni  przygotowała Europejska Grupa Doradcza w Kaliszu . 

Uczestnicy szkolenia  dowiedzieli  się min.: jak skutecznie  motywować podwładnych ,w jaki sposób  identyfikować  mocne strony swojej osobowości  oraz kreować wiarygodny wizerunek szefa, jaki przyjąć styl zarządzania. Istotny obszar szkolenia dotyczył zagadnień z zakresu skutecznego budowania zespołu, przydzielania właściwym ludziom odpowiednich zadania, oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach w zespole.  Dzięki poznaniu technik wywierania wpływu  uczestnicy szkolenia  dowiedzieli się jak wyznaczać cele i mobilizować podwładnych do działania. Szkolenie umożliwiło ponadto rozwiniecie  umiejętności z obszaru  komunikacji interpersonalnej. Poznanie  sposobów konstruktywnego przekazywania krytyki i pochwały wyposażyło uczestników szkolenia w wiedzę  jak  uniknąć  sytuacji, w których  ludzkie  działania mogłyby mieć demotywujący i frustrujący wpływ na ludzi w zespoleZajęcia poprowadzi Tomasz Przepiórkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, magister w zakresie Pedagogiki Specjalnej  oraz absolwent  Studiów Podyplomowych w zakresie Psychologii w Marketingu i Zarządzaniu. Terapeuta pracy nad zmianami osobowości – coach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Pracy nad Zmianą w Ramach Transformacji Neurolingwistycznej.

Szkolenia miały formę treningu umiejętności . Podstawowe treści przekazywane były w formie prezentacji przez trenera. Uczestnicy szkolenia realizowali  ćwiczenia i zadania praktyczne, brali udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązywali  testy kompetencyjne, analizowali  przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlegało analizie i omówieniu przez grupę oraz trenera . Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Organizatorem szkolenia był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy kaliskiej uczelni.

Studenci Erasmus+ z wizytą w Kaliszance

Studenci z zagranicy, studiujący w ramach programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, mieli okazję zwiedzić kaliski zakład Kaliszanka. Podczas wizyty przybliżono proces produkcji wafli w czekoladzie – tradycyjnych „Grześków”. Studenci mogli skosztować ponadto lokalnych słodkości. Organizacja wycieczki była możliwa dzięki pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz współpracy z Klastrem Spożywczym Południowej Wielkopolski.

Studenci PWSZ na Wojskowej Akademii Technicznej-10

15-osobowa grupa studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uczestniczyła w specjalistycznym kursie dokształcającym, dotyczącym budowy i zasad bezpiecznej eksploatacji broni oraz amunicji strzeleckiej.

Szkolenie, które odbyło się 28 i 29 listopada, prowadzili naukowcy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii  Technicznej w Warszawie. Organizacja kursu to wynik wspólnych działań podejmowanych w ramach podpisanej i kontynuowanej umowy współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, a Wojskową Akademią Techniczną  w Warszawie.
Celem szkolenia było nabycie przez studentów  wiedzy i kompetencji w zakresie budowy i zasad bezpiecznej eksploatacji broni oraz amunicji strzeleckiej ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji broni strzeleckiej i  jej znakowania, budowy wybranych wzorów broni strzeleckiej, klasyfikacji amunicji strzeleckiej i jej znakowania, budowy wybranych wzorów amunicji strzeleckiej, oraz bezpieczeństwa  eksploatacji uzbrojenia.
Studenci łącznie spędzili  na wykładach oraz praktycznych ćwiczeniach i laboratoriach 16 godzin dydaktycznych. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu było  uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Wszyscy uczestnicy kursu  z wynikami  bardzo dobrymi zdali pomyślnie kurs i otrzymali stosowne certyfikaty.  Organizatorem wydarzenia był Wydział Nauk  Społecznych  i Humanistycznych  PWSZ w Kaliszu oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym z ramienia kaliskiej uczelni  był dr hab. Ireneusz Dziubek, a koordynatorem organizacyjnym mgr Małgorzata Spychalska.

Google Internetowe Rewolucje

80-proc. użytkowników Internetu, przegląda strony www na urządzeniach mobilnych. Zatem chcąc zaistnieć w globalnej sieci, trzeba przystosować witrynę firmy właśnie do takiego formatu. Bo jeśli ktoś dzisiaj nie istnieje w Internecie, nie ma go – przekonywali Karolina Maj i Bartłomiej Andrzejewski, prowadzący spotkanie Google Internetowe Rewolucje, które odbyło się Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

W bezpłatnym szkoleniu z zakresu efektywnego wykorzystania rozwiązań internetowych i wdrażaniach ich w firmach uczestniczyli  zarówno członkowie kół naukowych uczelni, studenci, pracownicy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a także przedstawiciele lokalnego biznesu.

Google Internetowe Rewolucje to ogólnopolski projekt, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców  zarówno tych , którzy funkcjonują od lat i chcą poszerzyć swoją wiedzę w obszarze marketingu internetowego , jak i również dla osób które właśnie przymierzają się do założenia własnej działalności.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom informacji na temat potencjału i możliwości  Internetu w budowaniu promocji firmy. Zaprezentowane zostały dostępne narzędzia w Intrenecie za pomocą których firma może skutecznie prowadzić działania promocyjne firmy  online.  Ponadto przedstawiono rozwiązania , które pozwalają ocenić stan obecności firmy w sieci oraz przeanalizować skuteczność  dotychczas prowadzonych  działań promocyjnych firmy. Organizatorem wydarzenia był Wydziała Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu  oraz uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.