• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Senat Uniwersytetu Kaliskiego wystąpi o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe dr hab. inż. Sabiny Lachowicz-Wiśniewskiej.

Posiedzenie senatu Uniwersytetu Kaliskiego odbyło się w środę. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały. – Prof. Sabina Lachowicz-Wiśniewska uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się identyfikacją, określeniem stabilności oraz biodostępności związków bioaktywnych w produktach funkcjonalnych o ukierunkowanych właściwościach prozdrowotnych. To monotematyczny cykl sześciu oryginalnych prac opublikowanych w renomowanych czasopismach o łącznym współczynniku oddziaływania Impact Factor (IF) wynoszącym 36,489 i punktacji MEiN 840. Główne osiągnięcie naukowe rozprawy habilitacyjnej dr hab. inż. Sabiny Lachowicz-Wiśniewskiej, prof. Uniwersytetu Kaliskiego  stanowi oryginalne i nowatorskie rozwiązanie problemu istotnego z punktu widzenia nauki i zdrowia dotyczącego identyfikacji kluczowych czynników determinujących wysoką stabilność termolabilnych związków prozdrowotnym z owoców świdośliwy i ich biodostępność w produktach funkcjonalnych uwzględniając trudne warunki przewodu pokarmowego i procesu produkcji w strategii i prewencji stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych.

Autorka wskazała, że najcenniejsze pod względem związków aktywnych biologicznie oraz właściwości przeciwcukrzycowych, przeciw otyłości, przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych były odmiany ‘Smoky’ i ‘Thiessen’. Jednocześnie, udowodniła, że alternatywnym źródłem analizowanych związków mogą być wytłoki. Zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu może mieć z powodów ekonomicznych zasadnicze znaczenie w rozwoju nowych produktów spożywczych ograniczając zanieczyszczenie środowiska w myśl zrównoważonego rozwoju. Może również wpływać na większą dostępność dla konsumentów wdrażanych na rynek produktów. Implementacja wyników omawianych badań może mieć istotne znaczenie w kontekście zdrowia publicznego. Unikalność przeprowadzonych przez dr hab. inż. Sabinę Lachowicz-Wiśniewską, prof. Uniwersytetu Kaliskiego analiz wynika z faktu, że po raz pierwszy zoptymalizowała proces otrzymania suszu z owoców świdośliwy wskazując konkurencyjne metody suszenia dla liofilizacji pod względem uzyskania proszku o skoncentrowanej ilości związków bioaktywnych kształtujących walory prozdrowotne. Skuteczną alternatywą do suszenia sublimacyjnego okazało się suszenie mikrofalowo-próżniowe o mocy początkowej 480W z redukcją do mocy 120W, skracając 20-krotnie czas obróbki, co jest ważnym aspektem ekonomicznym – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Senat zdecydował również m. in. o zmianach w Regulaminie Szkoły Doktorskiej, ustalił zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej a także przyjął Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kaliskiego oraz Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.