• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W sobotę 23 lipca 2022 r. odszedł od nas profesor Peter Boyle, naukowiec związany z Akademią Kaliską i wielki przyjaciel Polski. Trudno wymienić jego zasługi dla zdrowia publicznego w naszym kraju i na świecie.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski w 2000 roku wręczył mu wybitne odznaczenie nadawane cudzoziemcom, którzy swoją działalnością wnieśli wkład we współpracę międzynarodową – to Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Profesor Peter Boyle urodził się w Glasgow w Szkocji, tam też studiował i stawiał pierwsze kroki w nauce jako statystyk i epidemiolog.  Ponad 50 lat życia zawodowego poświęcił badaniom naukowym, szczególnie chorobom nowotworowym. Przez lata współpracował ze Światową Organizacją Zdrowia, Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem, Uniwersytetem Harvarda w USA, Instytutem Onkologii w Mediolanie. Od 2009 roku prof. Peter Boyle był założycielem i prezydentem Międzynarodowego Instytutu ds. Badań Prewencyjnych iPRI w Lyonie.

Profesor Boyle opublikował ponad 500 artykułów w miesięcznikach naukowych, był autorem i współautorem 23 książek i atlasów.

Wspólnie z prof. Andrzejem Wojtyłą, rektorem Akademii Kaliskiej przygotował na początku XXI wieku tzw. Deklarację Warszawską, która była istotnym elementem dla opracowania Narodowego Programu Walki z Rakiem w latach 2006 – 2015. Profesor Boyle włączał się aktywnie w działalność naukową naszej Uczelni, w 2018 r. podczas konferencji Zdrowia Rodziny w Kaliszu wygłosił wykład inauguracyjny. Innym kamieniem milowym we współpracy z Akademią Kaliską było prowadzenie badań naukowych przez Europejskie Obserwatorium Nierówności w Zdrowiu i iPRI. Profesor Witold Zatoński i Profesor Peter Boyle przygotowali wiele wspólnych prac naukowych m.in. monografię walki z chorobami spowodowanymi paleniem tytoniu. Od 2019 r. działa w Akademii Kaliskiej – Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych.

Każdego dnia wszyscy, którzy znali profesora wspominać będą chwile, których doświadczyli razem. Peter Boyle kochał ludzi, swoją rodzinę – żonę i trzy córki, a także przyjaciół, którzy w 65 krajach świata będą myśleć o nim i jego pracy.

Non omnis moriar…