• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Rada Izby Komorniczej w Łodzi wraz z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Ośrodkiem Naukowo-Szkoleniowym przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Polskim Instytutem Notarialnym mają zaszczyt zaprosić do zdalnego uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

„Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości. Czynniki i bariery.”

która odbędzie się w dniu  26 października  2023 r.

Link do rejestracji online:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/efektywnosc-egzekucji-sadowej-z-nieruchomosci-czynniki-i-bariery/register

Program Konferencji

9.45-10.00 Rozpoczęcie Konferencji 

 • Prof. UK dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła – Rektor Uniwersytetu Kaliskiego, 
 • Prof. UK dr Beata Wenerska – Dziekan   Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego
 • Adam Derda –  Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi

10.00- 11.30

Moderator:  prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

 • Podstawy i zasady  oszacowania nieruchomości dla potrzeb egzekucyjnych – Prof. dr hab. Maria Trojanek (Uniwersytet  Kaliski) 
 • Zakres zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej – Dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
 • Egzekucja sądowa z kilku nieruchomości dłużnika stanowiących całość gospodarczą – Prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet Adama Mickiewicza w  Poznaniu)

11.30 -12.00 Przerwa kawowa

12.00- 13.30

Moderator:  prof.UK dr Józef Kolański

 • Egzekucja z ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Dr Andrzej Jan Szereda , notariusz (Uniwersytet Łódzki) 
 • Połączenie postępowań egzekucyjnych toczących się co kilku nieruchomości tego samego dłużnika. – Prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)
 • Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości –  Prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

13.30- 14.30 przerwa obiadowa

14.30- 15.30

Moderator: prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Notarialne zbycie nieruchomości w toku egzekucji sądowej – Dr Marta Anna Nowocień (notariusz)
 •  Egzekucyjne nabycie nieruchomości a rękojmia wiary publicznej ksiąg Wieczystych   – Prof. KAAFM dr hab. Jakub Biernat,  notariusz (Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego),

15.30-16.00 Dyskusja. Podsumowanie. Zamkniecie konferencji