• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniach 24-25 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie Kaliskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych. W konferencji środowiska studenckie reprezentowane były z różnych uczelni (uniwersytetów, akademii i PWSZ) z Krakowa, Poznania, Koszalina, Dęblina i Szczytna. Multidyscyplinarna tematyka tego wydarzenia naukowego pt. Bezpieczeństwo i edukacja. Mobilność i ekologia z pewnością utrwaliła się w świadomości jako ważna i aktualna, bo widziana z perspektywy młodego człowieka i skierowana właśnie do młodych ludzi tj. studentów i uczniów szkół średnich. Prezentowana przez studentów tematyka pozwoliła na lepsze poznanie i zrozumienie zagadnienia bezpieczeństwa personalnego, ekologicznego i w ruchu drogowym. Potwierdzały to opinie moderatorów w poszczególnych sesjach konferencji. Zaprezentowane przez studentów referaty uwzględniały wartości, potrzeby, przekonania i oczekiwania młodego człowieka. Jeden z emocjonalnie referujących studentów – Kajetan z Krakowa skierował apel do rządzących w sprawie organizacji obrony cywilnej w Polsce. Wywołało to duże poruszenie wśród słuchaczy z grona studentów i uczniów szkół średnich. Z kolei student z Ukrainy Kyrylo w poruszający sposób zaprezentował temat zagrożeń dla bezpieczeństwa ekologicznego w warunkach działań wojennych po agresji Rosji w Ukrainie. Konferencja z pewnością spełniła swe zadania, metodologiczne zamierzenia, a więc zrealizowała zamierzone cele:

⎯ przybliżania i odkrywania nauki, rozumienia jej głębi kontekstu,

⎯ identyfikacji wyzwań i zagrożeń związanych z mobilnością człowieka i ekologią,

⎯ uświadamiania problemów z obszaru edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa

ruchu drogowego, w tym bezpiecznego kształtowania przestrzeni publicznej,

– poznawania argumentacji w ważnych kwestiach zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego świata, ich definiowania i rozumienia,

Konferencja ułatwiając merytoryczny dyskurs zapewniła też wymianę poglądów i doświadczeń studenckich z różnych ośrodków akademickich z Polski na aktualne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Organizatorzy wyrażają nadzieję na wsparcie i pomoc władz Uniwersytetu Kaliskiego i Wydziału Nauk Społecznych w cyklicznej organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych. Organizatorzy konferencji szczególne słowa podziękowania za ogromną pomoc finansową i organizacyjną kierują na ręce Pana Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Tadeusza Skarżyńskiego.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. studenci z różnych uczelni z Polski czynnie biorący udział w konferencji oraz przedstawiciele władz Uniwersytetu Kaliskiego, Wydziału Nauk Społecznych uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji X-lecia działalności Koła

Naukowego BRD. W spotkaniu brali udział studenci, absolwenci PWSZ, Akademii Kaliskiej i jednocześnie byli i aktualni członkowie Koła Naukowego BRD.

Podkreślić należy, że równolegle oprócz konferencji kół naukowych w ramach XIII Seminarium Uczniowsko-Studenckiego z cyklu Odkrywamy Naukę zorganizowano warsztaty dla ponad 110 uczniów szkół średnich m. innymi z Kalisza, Ostrowa Wlkp. Warsztaty w części teoretycznej i praktycznej prowadzili specjaliści z takich instytucji i podmiotów: Straż Miejska Kalisza, Staż Miejska w Szczecinku, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta ECO sp. z o.o. w Kaliszu, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Koźminie Wielkopolskim. Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych bardzo serdecznie dziękują przedstawicielom tych instytucji za teoretyczne i praktyczne przeprowadzenie zajęć.