• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Studenci Uniwersytetu Kaliskiego, ale również Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wzięli udział w wyjątkowym wykładzie prof. Michała Masternaka.

Wykład w języku angielskim zorganizował w piątek, 8 marca Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kaliskiego.  Cieszył się on sporym zainteresowaniem studentów, nie tylko kierunku lekarskiego. Sam prof. Michał Masternak, połączył się z Kaliszem, będąc… na Florydzie.

Profesor Masternak od ponad 20 lat zajmuje się badaniami genetycznymi w procesach starzenia. Dodatkowo, od ponad ośmiu lat prowadzi szeroko zakrojone badania genetyczne nad nowotworami głowy i szyi. Naukowiec w 2002 roku odbył staż w USA, z zakresu badań nad genetycznym starzeniem się pod kierunkiem prof. Andrzeja Bartke.

Od 2011 roku prowadzi niezależne badania jako profesor nadzwyczajny na drugiej co do wielkości uczelni w Stanach Zjednoczonych, University of Central Florida w Orlando na Florydzie, a także jest zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W swojej karierze opublikował 120 oryginalnych prac naukowych, 16 prac poglądowych i 5 rozdziałów w publikacjach książkowych. Obecnie pełni funkcję redaktora 7 czasopism naukowych (wszystkie z listy filadelfijskiej): Gerosciences, Journals of Gerontology, Frontiers in Endocrinology, Experimental Gerontology, Aging Pathobiology and Therapeutics, Stem Cells Reviews and Reports and Reports of Practical Oncology and Radiotherapy.

Jest także recenzentem w szeregu sekcji oceniających projekty grantowe w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH) w USA i zasiada w jednym z paneli przyznających granty w dziedzinie starzenia się.

Od ponad 10 lat prowadzi laboratorium, które jest stale finansowane przez NIH, Departament Zdrowia Florydy, National Science Foundation i inne mniejsze organizacje wspierające badania podstawowe i kliniczne.