• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Pierwsza obrona doktoratu w Akademii Kaliskiej-4

Pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się we wtorek w Akademii Kaliskiej. – To bez wątpienia historyczny moment dla naszej uczelni. Mgr Zofia Marciniak udowodniła, że warto mieć marzenia i warto je realizować właśnie w naszej uczelni – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Zofia Marciniak napisała rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na temat ,,Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego, na przykładzie powiatu kaliskiego”. Promotorem pracy był prof. Jarosław Wołejszo. – Jeszcze 2015 roku, podczas zajęć na ówczesnym Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, na kierunku obronność państwa, Zofia Marciniak zainteresowała się problematyką doskonalenia kadr w kontekście zarządzania kryzysowego. W ramach zajęć, zaczęliśmy rozwijać zainteresowania pani Zofii związane zarządzaniem kryzysowym, a ścisłą współpracę nad koncepcją rozprawy doktorskiej, rozpoczęliśmy w 2018 roku. Wtedy jeszcze nasza uczelnia nie miała uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, ale wierzyliśmy, że to niebawem nastąpi. Dzisiaj, po trzech latach praca pani Zofii została ukończona i moim zdaniem zasługuje ona na to, by uzyskać stopień naukowy doktora. Dzisiaj mamy pierwszą publiczną obronę rozprawy doktorskiej w Akademii Kaliskiej, ale wierzę, że szybko przyjdzie czas, gdy kolejni doktoranci zasiądą na miejscu pani Zofii Marciniak – powiedział w swoim wystąpieniu prof. Wołejszo, a sekretarz komisji, dr Sławomir Wronka stwierdził: – Doktorantka osiągnęła wszystkie efekty polskich ram kwalifikacji, uzyskała trzy pozytywne recenzje i spełniła wszystkie formalne warunki. 21 maja 2021 roku komisja przyjęła rozprawę doktorską i teraz przyszedł czas na jej publiczną obronę.

Po słowie promotora, głos zabrała mgr Zofia Marciniak, która przedstawiła założenia i wyniki badań, a po niej swoje uwagi zgłosili recenzenci, którzy pozytywnie ocenili wybór tematu, strukturę pracy, a także ,,naukowo uzasadnione propozycje doskonalenia zawodowego powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego”. – Autorka przedstawia logicznie uporządkowany materiał naukowy o charakterze poznawczym i utylitarnym – stwierdził, prof. Janusz Kręcikij, jeden z recenzentów rozprawy. Później nastąpiła seria pytań członków komisji, a także osób, które zechciały uczestniczyć w publicznej obronie i przeczytały rozprawę, a po niej  odpowiedzi mgr Marciniak

W mojej ocenie przedstawiona dysertacja stanowi samodzielne rozwiązanie problemu badawczego, przedstawiona praca doktorska spełnia wymagania formalne, dlatego przedstawiam wniosek o przyjęcie pracy

stwierdził po blisko dwóch godzinnej obronie, przewodniczący komisji, prof. Jan Posobiec. W tajnym głosowaniu wszyscy członkowie (9 osób) głosowali za przyjęciem publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Stosowna uchwała w tej sprawie została przesłana do Senatu Akademii Kaliskiej wraz z wnioskiem o nadanie Zofii Marciniak stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie.

Kiedy kilka lat temu Zofia Marciniak rozpoczynała studia na naszej uczelni, nie myślała, że dzisiaj będzie w tym miejscu bronić rozprawy doktorskiej. Jestem szczęśliwa i szczerze gratuluję tego wspaniałego sukcesu, który zostanie zapisany w historii Akademii Kaliskiej 

dodała dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, a prorektor uczelni, prof. Katarzyna Sygit, gratulując doskonałej obrony przyznała: – Słuchanie pani to sama przyjemność. Życzę kolejnych sukcesów.

Posiedzenie Senatu, na którym będzie rozpatrywany wniosek o nadanie Zofii Marciniak stopnia naukowego doktora jest zaplanowane na 28 czerwca.