• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Pierwsze kroki do pierwszej pracy

W ramach wzajemnie podpisanej umowy współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu , a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Kaliszu, studenci Wydziału |Politechnicznego wzięli udział w warsztatach pt.: Pierwsze kroki do pierwszej pracy. Celem warsztatów było wyposażenie uczestników w informacje dotyczące prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Omówiona została rola, budowa ,rodzaje życiorysów zawodowych oraz struktura listu motywacyjnego. W drugim bloku szkoleniowym studenci dowiedzieli się czym jest rozmowa kwalifikacyjna i jak należy się do niej prawidłowo przygotować, o co może zapytać pracodawca oraz jak wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów .Warsztaty poprowadziła Monika Jarecka- Mielczarek – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.