• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Na pierwszym w historii posiedzeniu, senat Uniwersytetu Kaliskiego przyjął m. in. misję uczelni.

– Utworzony w 2023 roku, pierwszy w XVIII wiecznej historii najstarszego miasta w Polsce, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nawiązuje do bogatej tradycji szkolnictwa wyższego w Kaliszu, której historia sięga 1389 r. kiedy to za króla Władysława Jagiełły powstała w Kaliszu Kolonia Akademicka pod opieką Akademii Krakowskiej – czytamy w dokumencie. – Uniwersytet Kaliski w swojej działalności kultywuje także dorobek kaliskiego Kolegium Jezuickiego ufundowanego przez Prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego w 1583 r., jednej z najznakomitszych uczelni wyższych na ziemiach polskich, którego mury opuściło wielu  teologów, w tym siedmiu Prymasów Polski, wielu wybitnych matematyków, astronomów, humanistów i poetów. Kolegium zmieniło oblicze miasta w wymiarze przestrzennym, ale również społecznym i kulturowym w okresie 200 letniej działalności w Kaliszu. W późniejszych latach  w murach po Kolegium funkcjonowały inne  szkoły wyższe, w tym elitarna wojskowa szkoła – Korpus Kadetów. Mury tych uczelni opuściło wielu wybitnych patriotów: uczestników i  członków kierownictwa powstań narodowych- styczniowego, listopadowego oraz Wiosny Ludów. Od czasu zburzeniu Kalisza przez Prusaków w 1914 roku do końca lat 90 XX wieku nie udało się odbudować szkolnictwa wyższego w Kaliszu. Dopiero powstanie w 1999 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu zainicjowało proces odtwarzania edukacji wyższej w naszym mieście, czego efektem było utworzenie w 2020 roku Akademii Kaliskiej, która kultywowała kaliskie tradycje akademickie sprzed 440 lat. Działalność Akademii przyczyniła się to do powstania w 2023 roku pierwszego w historii miasta klasycznego Uniwersytetu Kaliskiego, kształcącego : humanistów, lekarzy, prawników, inżynierów, menadżerów oraz prowadzącego badania naukowe. Najistotniejszym wymiarem misji Uniwersytetu Kaliskiego jest  formowanie człowieczeństwa poprzez prawdę i dążenie do niej w solidarnej, bezinteresownej i uczciwej wspólnocie wysiłków uczonych, dydaktyków i studentów. Celem Uniwersytetu jest nadrzędna uniwersalna zasada  formowania ludzi mądrych, poprzez przekaz nie tylko wiedzy, ale mądrości i etycznych zasad postępowania w życiu. Misją Uniwersytetu Kaliskiego jest również kształtowanie elit intelektualnych, duchowych społecznych, artystycznych  i politycznych przyszłych pokoleń mieszkańców Kalisza i Ziemi Kaliskiej, zgodnie z historyczną tradycją szkolnictwa wyższego w naszym mieście.

Uniwersytet działa w oparciu o zasadę, że poważny i trwały dyskurs między ludźmi różnych wyznań, kultur i przekonań, sprzyja zrozumieniu intelektualnemu, etycznemu i duchowemu człowieka i rzeczywistości w której żyje.

Projekt misji opracował pierwszy rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła.