• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Porozumienie intencyjne o współpracy podpisała Akademia Kaliska z kaliskimi sądami: okręgowym i rejonowym. Wszystko po to, by we wniosku o możliwość kształcenia studentów na kierunku prawo, wskazać wsparcie instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, uczelnia oraz Sąd Okręgowy w Kaliszu i Sąd Rejonowy w Kaliszu, nawiążą ramową współpracę w związku z planowanym uruchomieniem jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Kaliskiej. – Współpraca będzie się odbywać w szczególności w zakresie dydaktyki (m.in. praktyk studenckich, wizyt studyjnych), działalności badawczej i popularyzatorskiej oraz organizowania konferencji naukowych – zapisano w dokumencie.

Uznaliśmy, że tę ideę należy poprzeć, kierując się dobrem mieszkańców. Myślę o osobach młodych, które dotychczas podnosiły swoje kompetencje w ośrodkach akademickich w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu. Właśnie oni są naszą kadrą sądowniczą. Inicjatywa jest słuszna i zasługuje na poparcie – powiedział Patryk Pietrzak, prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu.

– Uczelnia zapewni kadrę naukowo – dydaktyczną, jednak nie zapominamy, że nauka prawa, to również jej praktyczny wymiar. Tylko w kaliskim Sądzie Rejonowym pracuje 205 osób. Mamy zatem szerokie możliwości praktyk zawodowych – dodała Anna Krysicka, prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Zdecydowaliśmy się ubiegać o możliwość kształcenia prawników, ponieważ takie jest zapotrzebowanie – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Przeprowadziliśmy analizę rynku i okazało się, ku mojemu zdziwieniu, że nadal ich brakuje. Z naszych szacunkowych obliczeń wynika, że na terenie Aglomeracji kalisko – ostrowskiej, a także w powiatach przyległych, brakuje 500-600 prawników. Wychodzę z założenia, że musimy się kierować potrzebami naszego lokalnego środowiska i tak właśnie działamy, starając się zaspokoić środowisko przemysłowe, samorządowe, lekarskie itd. Jesteśmy na etapie składania wniosku o przyznanie nam uprawnień na kształcenie prawników, dlatego wsparcie ze strony prezesów kaliskich sądów, jest dla nas bardzo istotne i raz jeszcze za nie dziękuję. Pragnę podkreślić, że inicjatywa powołania kierunku prawo wyszła od naukowców, zatrudnionych na innych uczelniach w Polsce, którzy mieszkają w naszym regionie bądź z niego pochodzą. Wspomniani profesorowie, widząc rozwój Akademii Kaliskiej, sami zgłosili się do mnie z propozycją i jestem przekonany, że kierowali się w dużej mierze lokalnym patriotyzmem. Jesteśmy więc na dobrej drodze, by poszerzyć ofertę Akademii Kaliskiej o dwa wyjątkowo prestiżowe kierunki – kierunek lekarski i prawo. W obu przypadkach planujemy rozpocząć kształcenie już w październiku bieżącego roku i w obu przypadkach zakładamy przyjęcie na pierwszy rok studiów po 60 osób.

Jestem przekonany, że absolwenci prawa Akademii Kaliskiej znajdą wiele możliwości zatrudnienia – dodał prezes Patryk Pietrzak. – Poza sądami w regionie, mogą pracować w prokuraturach, kancelariach adwokackich, radcowskich, mogą zostać notariuszami, komornikami, czy kuratorami. Żeby jednak pracować we wcześniej wymienionych profesjach, konieczne jest ukończenie prawa.