• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szanowni Państwo,

w dniu 25 października 2022 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy JM Rektorem
prof. Akademii Kaliskiej, dr hab. n. med. Andrzejem Wojtyłą a przedstawicielami naszego Związku Zawodowego, reprezentowanymi przez  A. Kwiatkowskiego i J. Wdowczyka. Rozpiętości płacowe między wąską grupą najlepiej zarabiających i coraz szerszy krąg pracowników zarabiających bardzo mało, nie pozwalało nam na duży margines swobody. Przyjęliśmy wariant najlepszy dla tych ostatnich – najbardziej uczciwy i sprawiedliwy,
tzn. równego podziału środków.

Odpowiednie jednostki organizacyjne naszej uczelni intensywnie pracują, aby dopełnić wszelkich formalności. W związku z powyższym proszę jeszcze chwilkę uzbroić się
w cierpliwość.  

W załączeniu przesyłam treść w/w porozumienia. Zapraszam się do zapoznania z jego treścią.