• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Akty powołania do Rady Centrum Badawczo – Wdrożeniowego wręczył dzisiaj członkom prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. Radę będą tworzyć naukowcy renomowanych polskich uczelni.

Kandydatów do rady zaproponował dyrektor Centrum Badawczo – Wdrożeniowego, prof. Ireneusz Dziubek.

– To naukowcy o ogromnym dorobku, z którymi współpracuję od wielu lat. Mam nadzieję, że wkrótce będzie widać efekty tej współpracy, bo zamierzam korzystać z ich dorobku, dokonań, ale również pomysłów – powiedział prof. Dziubek.

– Dziękuję państwu, że zgodziliście się przyjąć propozycję zasiadania w radzie Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Akademii Kaliskiej. Jak widzicie, nie ustajemy w wysiłkach, by rozwijać naszą uczelnię. Ten rozwój jest możliwy, ponieważ spotykamy się z życzliwością ze strony naukowców z renomowanych uczelni. Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że doceniacie nasze starania. Raz jeszcze dziękuję i życzę owocnej współpracy – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.

Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej ma przede wszystkim inicjować, organizować i koordynować różne formy aktywności badawczej, naukowo – technicznej i innowacyjnej, pracowników wszystkich wydziałów i jednostek Akademii Kaliskiej. Centrum ma tworzyć warunki do rozwoju nauki, innowacji i komercjalizacji wiedzy, poprzez stworzenie infrastruktury, umożliwiającej swobodny transfer pomiędzy światem nauki, a interesariuszami zewnętrznymi. Szczególnym celem Centrum jest aktywizacja studentów do działań badawczo – wdrożeniowych, w postaci propagowania innowacyjnego myślenia, połączonego z nabyciem kompetencji związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych. Te cele centrum realizuje od dawna, występując o granty badawcze, a także współpracując z Urzędem Patentowym RP, regionalnymi ośrodkami informacji patentowej, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, czy kancelariami i rzecznikami patentowymi.

Radę Centrum Badawczo – Wdrożeniowego tworzą:

– dr hab. inż. Ryszard CHROBAK – Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
– dr hab. inż. Grzegorz DOMEK – Wydział Mechatroniki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
– dr hab. Włodzimierz FEHLER, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
– prof. dr hab. inż. Józef GACEK,  Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
– dr Grzegorz GRONDYS,  Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku, Szczecineckie Bractwo Kurkowe, Zachodniopomorska Chorągiew ZHP w Szczecinie,

– dr inż. Marian KRYŁOWICZ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Dowódca Wielkopolskiej Legii Akademickiej; Prezes Stowarzyszenia Edukacja da Bezpieczeństwa w Poznaniu, Menadżer Bezpieczeństwa;
– prof. dr hab. Witold LIDWA, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;

– Grzegorz NAMYSŁ, prokurent spółki z o.o. Konsorcjum KONKRET w Kaliszu, prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona w Kaliszu;
– insp. dr Agnieszka SADŁO-NOWAK, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
– dr inż. Krzysztof TYSZCZUK,  Wydział Mechatroniki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
– dr hab. Paulina WOJTYŁA-BUCIORA, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
– dr hab. inż. Remigiusz WIŚNIEWSKI – kierownik Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie i Edukacji Obronnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku;
– dr hab. inż. Henryk WYRĘBEK, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.