• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Akademia Kaliska objęła patronat nad kolejnymi klasami w szkołach południowej Wielkopolski. Stosowne porozumienie podpisał dzisiaj rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła z przedstawicielami pleszewskiego Zespołu Szkół Technicznych oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki porozumieniu powstaną kolejne ,,klasy akademickie”, które będą wspierane przez naukowców i dydaktyków uczelni, nie tylko podczas zajęć w macierzystych szkołach, ale również organizowanych w uczelni.

– Cieszę się, że kolejne szkoły zdecydowały się podpisać z nami porozumienie, ponieważ nasza współpraca może przynieść korzyści zarówno uczniom, jak i uczelni – powiedział prof. Andrzej Wojtyła. – Mamy doskonałych naukowców, bardzo wysoko jest oceniana nasza baza dydaktyczna i cały czas poszerzamy naszą ofertę edukacyjną. Trzeba tylko, by to wszystko mogli na własne oczy zobaczyć uczniowie szkół średnich, zanim podejmą decyzję o studiowaniu.

Na mocy podpisanego dzisiaj porozumienia Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej rozwinie współpracę z pleszewskim Zespołem Szkół Technicznych. Umowę podpisali rektor Akademii Kaliskiej i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie mgr Izabela Mikstacka-Mikuła, w obecności dziekan Wydziału Nauk Społecznych – prof. Akademii Kaliskiej dr Beaty Wenerskiej i wicestarosty powiatu pleszewskiego Damiana Szwedziaka.

Jednocześnie dyrektor ostrowskiego III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie, mgr Przemysław Zimniak podpisał z rektorem umowę, która umożliwi bliską współpracę z szkoły z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej. Zaproszeni goście podkreślali rosnącą z roku na rok liczbę absolwentów ich szkół, którzy kontynuują edukację w kaliskiej uczelni.  – Cieszymy się z tej tendencji i będziemy się starali jeszcze bardziej ja podtrzymać – dodał prof. Andrzej Wojtyła.