• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 25 czerwca 2022r odbyły się obrony pierwszej edycji studiów podyplomowych EMBA (Executive Master of Business Administration) w Akademii Kaliskiej. Zajęcia odbywały się w budynku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w formie hybrydowej.

Absolwentami studiów EMBA zostali pracownicy I-CDBKZ:

  • mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer – sekretarz I-CDBKZ,
  • mgr inż. Adam Hofman – starszy laborant,
  • mgr inż. Paweł Nowakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów I-CDBKZ,

których praca dyplomowa została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Absolwenci studiów podyplomowych EMBA w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uzyskali wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktycznego prowadzenia negocjacji w biznesie, zarządzaniu kadrą i nowoczesne podejście wobec zachodzących zmian społecznych i gospodarczych.

  Absolwenci studiów EMBA otrzymują dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 735). Dyplom zwalnia z państwowego egzaminu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych.