• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak – historyk, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od 1988 r., a także pracownik naukowy Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał Nagrodę Honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Uroczystość odbyła się w Pałacu Działyńskich.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyznaje Statuetki Dobosza Powstania Wielkopolskiego od 1996 roku. Otrzymują je osoby i instytucje wyróżniające się w podejmowaniu i realizacji działań popularyzatorskich, twórczych i naukowych, upowszechniających wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim i kultywujących pamięć o nim i jego bohaterach.

– Cieszę się, że mogę uhonorować osoby, które na co dzień pielęgnują pamięć Powstania i przyczyniają się do tego, że ono stale w świadomości Wielkopolan trwa – mówił Marek Woźniak.

– Ubiegły rok to podejmowanie wielu działań, których celem jest upamiętnianie Powstania, jego bohaterów, tego co dla naszej ojczyzny uczynili. Odsłaniane były tablice, organizowane dni patrona szkół, konkursy, rajdy, tworzone były opracowania historyków. Chciałem tym osobom podziękować i powiedzieć „nie ustawajcie” – powiedział Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

W tym roku rodzina Doboszy powiększyła się do 124 uhonorowanych tą statuetką. Podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich tym razem otrzymali je: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, prof. Jerzy Pietrzak, Paweł Kochański, oraz pośmiertnie dr Kazimierz Kaczmarczyk.