• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko

dr n. med . Małgorzata Bernatek

Dokumenty

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Jacek Rudnicki – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Dr hab. Piotr Tadeusz Dziechciarz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Dr hab. n.med. Iwona Ignyś – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Data wszczęcia postępowania

30.08.2023

Data nadania stopnia