• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko

dr n. med. Wojciech Giermaziak

Dokumenty

Recenzenci

  • Prof. dr  hab. Marcin Konrad Kruszewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  • Dr hab. Marek Smoliński – Uniwersytet Gdański
  • Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Lewiński – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Data wszczęcia postępowania

20.09.2023

Data nadania stopnia