• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ponad 50 lat temu  prof. dr hab. Mirosław Krzyśko przygotował rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Calińskiego, zatytułowaną „O praktycznym stosowaniu analizy wielu zmiennych w zagadnieniach identyfikacji”. Obrona doktoratu miała miejsce w dniu 21 grudnia 1971 roku.

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na swym posiedzeniu w dniu   25 kwietnia 2022 roku, mając na względzie autorytet naukowy i dydaktyczny Pana  prof. dra hab.  Mirosława Krzysko podjął uchwałę o odnowieniu doktoratu Pana Profesora. To rzadkie i ważne wydarzenie w życiu społeczności akademickiej, będące jedną  z najwyższych form docenienia dorobku naukowego oraz pracy na rzecz uczelni,  miało miejsce dnia 3 kwietnia br. w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość prowadziła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a  laudację wygłosił prof. dr. hab. Waldemar Wołyński.

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko w  latach 1960–1965 studiował matematykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie po skończeniu studiów w 1965 podjął pracę. Tytuł profesora otrzymał w 1985. W latach 1985–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki, w latach 1987–1990 był dyrektorem Instytutu Matematyki. Od 2000 roku jest związany zawodowo z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Międzywydziałowego Zakładu Matematyki i Statystyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą statystyki matematycznej i teorii prawdopodobieństwa. Opublikował 170 prac oraz 2 monografie. Wypromował 10 doktorów. W 1965 otrzymał nagrodę wyróżnienie w Konkursie PTM im. Józefa Marcinkiewicza za najlepszą pracę studencką z matematyki, a w 2018 medal im. Jerzego Spławy-Neymana. Jest Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Równem (Ukraina). Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Statystycznego.