• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szanowni Przedsiębiorcy, 

wraz z rozpoczęciem kolejnej perspektywy budżetowej UE, planowane jest m.in. uruchomienie Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.  Planowany budżet FENG to 7,9 mld euro.  

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zachęca do zapoznania się z założeniami programu FENG (pobierz prezentację (PDF)) oraz do podjęcia wspólnych działań, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, których rezultatem będzie dążenie do pozyskania środków unijnych na działania B+R+I.    

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych 
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego