• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Kalisz dla Młodych

Program „Kalisz dla młodych” to oferta najmu lokalu mieszkalnego kierowana do osób młodych pracujących lub uczących się na terenie miasta Kalisza.

w dniach 8.12.2023 r. – 21.12.2023 r.

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w ramach realizacji Programu
„Kalisz dla Młodych” będzie przyjmował wnioski o przydział lokalu mieszkalnego usytuowanego
w budynkach komunalnych.

Uprawnieni do złożenia wniosku są:

  • studenci Uniwersytetu Kaliskiego rekomendowani przez Rektora Uczelni lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie wniosku nie ukończyły 30 roku życia,
  • absolwenci Uniwersytetu Kaliskiego rekomendowani przez Rektora Uczelni lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie wniosku nie ukończyły 30 roku życia,

którzy pracują lub uczą się na terenie Miasta Kalisza.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną opinię Dziekana Wydziału,
  • aktualne zaświadczenie o pozostaniu w stosunku pracy lub promesy pracy oraz średnie miesięczne wynagrodzenie netto z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • opinie o pracy zawodowej wystawionej przez pracodawcę (dot. osób pracujących).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni, ul. Nowy Świat 4, I p. pokój nr 23 bądź po godzinach pracy wniosek należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu na I piętrze.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
p. Kamila Kubis
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Kalisza Tel. (62) 765 – 44 -24