• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W czasopiśmie „Fatigue of Aircraft Structures” Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie ukazał się artykuł „Checking the Correctness of the Process of Brazing of the Honeycomb Seal to the Base by Ultrasonic Method” autorstwa Agaty Świerek, Józefa Krysztofika, Wojciecha Matczaka i Antoniego Niepokólczyckiego.

Publikacja powstała na podstawie dyplomowej pracy magisterskiej mgr inż. Agaty Świerek pt. „Metody kontroli poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych w elementach silników lotniczych”, której promotorem był dyrektor Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, dr inż. Antoni Niepokólczycki. Praca obroniona została na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej.

Publikacja poświęcona jest tematyce kontroli poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych do nieruchomych elementów turbinowych silników lotniczych. W pracy opisano ten proces zwracając uwagę na główne aspekty mające zasadniczy wpływ na to, czy uszczelniacz będzie dokładnie przylutowany do powierzchni zgodnie z wymaganiami, czy też występować będą niedopuszczalne obszary niedolutowania.

Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania metody ultradźwiękowej do badania poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych oraz porównanie badań prowadzonych tą metodą z najczęściej stosowanymi obecnie badaniami wizualnymi.

Przeprowadzone w ramach pracy badania bardzo dobrze pokazały, że istnieją przesłanki do wykorzystania metody defektoskopii ultradźwiękowej do badania poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych w elementach silników lotniczych. Metoda ta również stwarza możliwości zautomatyzowania procesu kontroli, pełnego jego dokumentowania oraz obiektywnej oceny poprawności połączenia.

Uzyskane w pracy wyniki stanowią bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych badań, których celem będzie wdrożenie metody defektoskopii ultradźwiękowej do badania poprawności lutowania uszczelnień ulowych w warunkach przemysłowych.

„Fatigue of Aircraft Structures” jest 40 pkt czasopismem indeksowanym w bazie SCOPUS, publikującym w trybie Open Access.

Publikacja dostępna jest pod linkiem: https://sciendo.com/issue/FAS/0/0