• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
czytelniczki w bibliotece

Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej znalazło się w ministerialnym wykazie polskich i zagranicznych wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. W wydanym komunikacie Ministra Edukacji i Nauki nasze wydawnictwo zakwalifikowano na poziomie pierwszym, co oznacza, że książki opatrzone numerem ISBN Wydawnictwa Naukowego Akademii Kaliskiej będą uzyskiwały 80 punktów w procesach ewaluacyjnych wyższych uczelni.

“Przyjmuję tę informację z satysfakcją, ponieważ przed wydawnictwem pojawiają się zdecydowanie szersze możliwości publikowania rezultatów poszukiwań badawczych naszych naukowców i studentów. Jest to też potwierdzenie, iż wszelkie procedury wydawnicze wdrożone w Akademii odpowiadają wysokim standardom, jakie muszą spełniać wydawcy prac naukowych” – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

Warto wiedzieć, iż w ciągu ponad 20 lat wydawnictwo opublikowało setki monografii naukowych, materiałów pokonferencyjnych, a także podręczników i skryptów nieodzownych w realizacji celów dydaktycznych uczelni wyższej.  Jako właściciel tytułu jest też współwydawcą anglojęzycznego, prestiżowego czasopisma naukowego „Journal of Health Inequalities”, w którym publikowane są prace z zakresu zdrowia publicznego.