• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Staż ma charakter bezpłatny.

Szczegółowy opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu

?organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach i naradach zarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań

?koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu

? obsługa sekretariatu

?obsługiwanie korespondencji firmowej

?utrzymywanie bieżących kontaktów z członkami RIG

?współpraca z innymi podmiotami i organizacjami zewnętrznymi w ramach istniejących umów i ustaleń bieżących

Osoba do kontaktu:

Lidia Secler
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
? telefon: 62 764 57 83
? email: rig@zeto.kalisz.pl