• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Projekt autorstwa Małgorzaty Badowskiej z Kalisza, będzie logiem Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Taką decyzję podjęła w czwartek 22 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa, przyznając pracy największa liczbę punktów. Łącznie na konkurs wpłynęły 42 propozycje z całej Polski.

Siedmioosobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem mgr. Grzegorza Szymańskiego, oceniała zgłoszone projekty zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. walory artystyczne – pomysł, komunikatywność, wyrazistość, czytelność, estetyka, oryginalność, a także wywołanie pozytywnych skojarzeń,
 2. walory graficzne – profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki,
 3. walory użytkowe – możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych zgodnie z wizerunkiem Uczelni.

Spośród 41 poddanych pod ocenę projektów (jeden wpłynął po wyznaczonym terminie, dlatego nie został wzięty pod uwagę), największą liczbę punktów (56) uzyskała praca Małgorzaty Badowskiej z Kalisza.

Autorka opisała ją w następujący sposób:

 1. Rozpoznawalność: monogram, czyli skrót nazwy „UK”, może zapewnić łatwą rozpoznawalność i identyfikację Uniwersytetu Kaliskiego. Skrócona forma nazwy może być szybko odczytana i zapamiętana przez odbiorców, co jest istotne w przypadku budowania rozpoznawalności marki.
 2. Estetyka monogramu: jego minimalizm przekazuje klarowność i czytelność, co jest istotne w projektowaniu logotypów.
 3. Wieloznaczność: monogram może mieć również znaczenie symboliczne lub wieloznaczne, co może wzbogacić przekaz marki. Na przykład, skrót „UK” może odnosić się nie tylko do Uniwersytetu Kaliskiego, ale także do wartości, takich jak uniwersalność, jedność czy jakość. W ten sposób monogram może tworzyć większe powiązania emocjonalne i dodatkowe znaczenia dla odbiorców
 4. Wszechstronność: monogram jest zwykle łatwy do skalowania i umieszczania w różnych kontekstach, takich jak strona internetowa, materiały drukowane, identyfikacja wizualna, odzież, gadżety i wiele innych. Dzięki swojej prostocie i kompaktowości monogram może być wykorzystywany w różnych rozmiarach i formatach bez utraty jakości czy czytelności.
 5. Unikalność: monogram może pomóc w wyróżnieniu się spośród innych uczelni lub instytucji edukacyjnych. Projektowanie wyjątkowego monogramu dla Uniwersytetu Kaliskiego pozwoli stworzyć indywidualny i niepowtarzalny wizerunek marki, który będzie się odróżniał od konkurencji.
 6. Skrót „UK” i używanie jego jako monogramu w kampanii promocyjnej może odnosić się do wartości uczelni. Jest łatwy i prosty w budowaniu przekazu:
  – „Unikalna Wiedza, Kreatywność”: skrót „UK” może symbolizować zdobywanie unikalnej wiedzy i rozwijanie kreatywności na Uniwersytecie Kaliskim. Podkreśla to wartość oryginalności, innowacyjności i umiejętności myślenia outside the box.
  – „Uniwersalność w Kompetencjach”: „UK” może odnosić się do uniwersalności w kompetencjach, które studenci zdobywają na Uniwersytecie Kaliskim. Podkreśla to, że absolwenci są przygotowani do różnych wyzwań, niezależnie od swoich dziedzin zainteresowań i specjalizacji.
  –  „Unikalne Kariery, Wybitni Absolwenci”: skrót „UK” może symbolizować tworzenie unikalnych ścieżek kariery dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego oraz wybitnych osiągnięć absolwentów. Podkreśla to wartość sukcesów i znaczącej roli, jaką absolwenci Uniwersytetu Kaliskiego odgrywają w różnych dziedzinach.
  – „Kultura, Kompetencje, Kreacja”: skrót „UK” może reprezentować trzy kluczowe wartości Uniwersytetu Kaliskiego: kulturę (włączającą zarówno dziedzictwo kulturowe, jak i nowoczesną kulturę akademicką), kompetencje (zdobywanie umiejętności i wiedzy) oraz kreację (rozwijanie kreatywności i innowacyjności).

Uzasadnienie, dlaczego monogram „UK” jest umieszczony w konturach herbu:

 1. Kontynuacja tradycji: umieszczenie monogramu „UK” w herbie nawiązuje do tradycji uczelni, które często posiadają herby lub symbole reprezentujące ich historię i tożsamość. Jest to sposób na kontynuację i podkreślenie zakorzenionej historii i tradycji Uniwersytetu Kaliskiego.
 2. Wartość symboliczna herbu: Herby mają długą historię i są stosowane do reprezentowania ważnych wartości, cech i historii instytucji. Umieszczenie monogramu „UK” w herbie oznacza, że ma on szczególne znaczenie dla uczelni i reprezentuje jej istotne elementy.
 3. Odzwierciedlenie nowoczesności: choć monogram „UK” nawiązuje do tradycji herbowego kształtu, jego wykonanie w nowoczesnym stylu przekazuje wizję nowoczesnego Uniwersytetu Kaliskiego. To połączenie tradycji z nowoczesnością może sugerować, że uczelnia posiada bogatą historię, ale jest również dynamiczna i dostosowuje się do współczesnych wyzwań i trendów.
 4. Identyfikacja i rozpoznawalność: umieszczenie monogramu „UK” w herbie pozwala na łatwe rozpoznawanie i identyfikację Uniwersytetu Kaliskiego. Jest to spójny element graficzny, który może być stosowany we wszystkich materiałach związanych z uczelnią, budując jej jednolity wizerunek i markę.
 5. Połączenie tradycji z innowacją: stylizacja monogramu „UK” w nowoczesnym herbie odzwierciedla połączenie tradycji z innowacyjnością, które jest często ważne dla uczelni. Przedstawienie tradycyjnego herbowego kształtu w nowoczesnej formie podkreśla to, że Uniwersytet Kaliski jest instytucją o bogatej historii, ale jednocześnie otwartą na nowoczesne podejście do nauki i rozwoju.

Zwycięska praca stanie się logo Uniwersytetu Kaliskiego. Pod tym szyldem Uczelnia zacznie funkcjonować od 1 października 2023 r.