• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. weszła w życie umowa o współpracy Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z organizacją SAP University Alliances. Prekursorem i motorem przystąpienia Akademii Kaliskiej  do SAP University Alliances Programme jest Wydział Nauk Społecznych.

Organizacja SAP University Alliances otwiera świat rozwiązań SAP dla więcej niż 3500 szkół wyższych w 113 krajach na całym świecie. Dzięki programowi SAP UAP uczelnia uzyskała możliwość współdziałania z jedną z wiodących na świecie firm technologicznych.

Celami programu firmowanego i dotowanego przez największego na świecie producenta rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie organizacjami – firmę SAP AG jest transfer wiedzy, szkolenia kadry naukowo – dydaktycznej oraz studentów, a także wspólne przedsięwzięcia badawcze. SAP UAP wspiera też integrację środowisk akademickich zainteresowanych edukacją informatyczną oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy sferą uczelni, a środowiskiem biznesu.

Dzięki przystąpieniu Akademii Kaliskiej do  stowarzyszenia   SAP UAP będzie mogła ona  partycypować w wielu aktywnościach organizowanych dla kadry oraz studentów (Innojams, Codejams and Design Thinking). Członkostwo w  SAP UAP pozwoli także uczelni na uzyskanie, poprzez lokalne SAP UCC (University Competence Cnter), dostępu do aplikacji SAP (w tym tak zaawansowanych rozwiązań jak SAP ERP, SAP SCM, SAP CRM, SAP BI, SAP HANA).

Do SAP UAP należy  kilkanaście  tysięcy wykładowców uczelni wyższych oraz setki tysięcy studentów z całego świata.