• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Niemal jednogłośnie (93 na 95 głosujących) Senat RP przyjął w czwartek 30 marca Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego. Z kilkoma poprawkami wróci teraz do Sejmu, a następnie trafi na biurko prezydenta RP. Od przekształcenia Akademii Kaliskiej w uniwersytet dzieli nas już tylko kilka tygodni!

Nad utworzeniem Uniwersytetu Kaliskiego senatorowie debatowali dwa dni: 29 i 30 marca. Dyskusji przysłuchiwali się obecni na sali plenarnej: rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, kanclerz Grzegorz Szymański i dyrektor administracyjny Łukasz Mikołajczyk. Do przyjęcia ustawy przekonywał m.in. senator sprawozdawca Janusz Pęcherz. – Leży przed nami projekt szczególny, w życiu naszego parlamentu wyjątkowy. Nie dlatego, że dotyczy utworzenia jakże bliskiego memu sercu Uniwersytetu Kaliskiego, ale również dlatego, że wskazuje potrzebę kultywowania idei uniwersyteckiej w naszym kraju – mówił senator Janusz Pęcherz. – Jestem mocno związany ze szkolnictwem wyższym jako pracownik naukowy i wykładowca akademicki, a także jako czynny uczestnik i promotor zmian w polskim systemie oświatowym po przełomie ustrojowym. Jako prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu formułowałem misję uczelni, zadając sobie i otoczeniu pytanie o jej przyszłość. Bo przecież zmiany musiały nastąpić z tego choćby powodu, że formuła uczelni, która przygotowuje pracowników różnych profesji była zbyt ciasna, by zadowalała studentów i kadrę dydaktyczną. I ta zmiana nadeszła z chwilą przekształcenia Szkoły Zawodowej w Akademię Kaliską.

Teraz czas na uniwersytet, a inicjatywę tę, jak podkreślił senator, wsparło aż 37 samorządów gminnych i powiatowych z terenu Wielkopolski Południowej, a nawet sąsiednich miast i gmin województwa łódzkiego. – Uniwersytet będzie silnym ogniwem Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, społeczno-gospodarczego organizmu o dużym potencjale demograficznym (blisko 200 tysięcy mieszkańców), przemysłowym, usługowym, oświatowym i kulturalnym – mówił Janusz Pęcherz.

Podkreślił, iż nie należy zapominać o miastotwórczej roli uniwersytetu. – W przypadku Kalisza, miasta starego, piastowskiego, miastotwórcza rola mogłaby zwrócić się w stronę zachowania średniowiecznego kształtu urbanistycznego, który jest unikatem w skali europejskiej. Inkorporacja uniwersytetu do zabytkowego centrum, a więc wprowadzenie nowych funkcji, wzmocniłoby procesy rewitalizacyjne – zauważył, dodając, że wpisuje się w ten proces remont zabytkowego budynku przy placu Bogusławskiego, który będzie przyszłą siedzibą rektoratu uczelni.

Na koniec posłużył się myślą Karla Jaspersa, autora „Idei uniwersytetu” jako mottem: „Nie ma sensu rozważać najprawdziwszej nawet idei uniwersytetu, jeżeli brak ludzi, którzy mogliby ją urzeczywistnić”. – Takich ludzi projektowany Uniwersytet Kaliski posiada – podkreślił senator. – Jestem przekonany, że projekt Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego znajdzie w oczach Senatu Rzeczpospolitej Polskiej uznanie jako akt dobrze służący krajowi i jego obywatelom.  

Za przyjęciem Ustawy o powołaniu Uniwersytetu Kaliskiego opowiedziało się 93 na 95 głosujących senatorów. Jedna osoba była przeciwna, a jedna  wstrzymała się od głosu.

Ustawa z poprawkami trafi ponownie do Sejmu, a następnie na biurko prezydenta RP. Wszystko wskazuje na to, że przekształcenie Akademii Kaliskiej w uniwersytet stanie się faktem już za kilka tygodni.