• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Sentymentalna podróż ministra Czarnka-31

-W tym miejscu czuję się doskonale, ponieważ właśnie tutaj, w tych murach, uczyła się moja mama – powiedział minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek, podczas wizyty na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej przy ulicy Kaszubskiej.

Prof. Przemysław Czarnek przyjechał do Kalisza, by wziąć udział w konferencji „Edukacja włączająca wczoraj, dziś i jutro”, która została zorganizowana właśnie w Akademii Kaliskiej. Ale na udziale w konferencji nie skończyła się wizyta szefa resortu edukacji i nauki na uczelni – minister z przyjemnością zwiedził m. in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, a także zaaranżowane przez Tomasza Giędę, pracownika Akademii Kaliskiej, muzeum pielęgniarstwa.

– To dla mnie podróż sentymentalna, ponieważ właśnie w tych murach, wiele lat temu, w szkole pielęgniarek, uczyła się moja mama – powiedział minister, który z podziwem oglądał uczelniane obiekty. – Jestem pod wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem i utwierdziłem się w przekonaniu, że uczelnia stwarza studentom możliwość kształcenia na najwyższym poziomie. Dlatego właśnie, za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, pragnę wręczyć rektorowi specjalny dyplom uznania.

Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa pana ministra, skierowane pod moim adresem, ale również pod adresem Akademii Kaliskiej i całego naszego środowiska studenckiego – stwierdził prof. Andrzej Wojtyła. – Życzliwość ministra oraz wsparcie dla naszych ambicji i celów, są dla nas wszystkich niezmiernie ważne, podobnie, jak stwarzane przez ministerstwo edukacji i nauki warunki rozwoju. To wszystko sprawia, że praca ze studentami oraz prowadzenie badań naukowych, są nie tylko codzienną pracą, ale dla wielu z nas, są pasją.