• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Mirosław Sanek, były zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gościł 31 maja w Akademii Kaliskiej. W Collegium Oecologicum wygłosił wykład zatytułowany „Skąd wziął się sukces RODO?”.

W tym roku mija 5 lat obowiązywania RODO w Polsce, jubileusz jest więc doskonałą okazją, by ocenić przepisy z perspektywy czasu. Jak podkreślał minister Sanek, największym sukcesem RODO jest podniesienie rangi prywatności jako wartości i dobra osobistego, a także harmonijność rozwiązań dla całej Unii Europejskiej oraz wzrost świadomości społeczeństwa o prawach przysługujących nam w zakresie ochrony danych, co stanowi silną motywację dla administratorów do podnoszenia standardów ochrony i przetwarzania danych, a także dbałość o jakość komunikacji.

W tej beczce miodu nie zabrakło jednak przysłowiowej łyżki dziegciu, bo jak zauważył Mirosław Sanek przepisy mają też wiele niedoskonałości. Jego zdaniem problem stanowi m.in. ich nieczytelność czy brak spójności, wynikający często z błędnego tłumaczenia.

Po wykładzie był czas na zadawanie pytań. Dyskutowano m.in. o zagrożeniach, jakie w kontekście gromadzenia informacji na nasz temat niesie za sobą internet, a zwłaszcza media społecznościowe.

W spotkaniu wzięli udział studenci Wydziału Nauk Społecznych wraz w dziekan prof. Beatą Wenerską, przewodniczącym Rady Uczelni mgr. Józefem Jamrozikiem oraz dyrektorem administracyjnym mgr. Łukaszem Mikołajczykiem, a także pracownicy uczelni na co dzień mający styczność z przepisami RODO.