• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Gospodarzem wyjątkowego wydarzenia będzie 15 maja br. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Na otwarte spotkanie zapraszają czynni zawodowo żołnierze Formozy, czyli jednostki wojskowej płetwonurków bojowych, będącej pododdziałem Wojsk Specjalnych. Będzie to jedna z niewielu okazji, aby bezpośrednio od komandosów morskich usłyszeć o specyfice tej służby i zasadach selekcji, a także zadać żołnierzom pytania.

Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego została utworzona w 2007 roku. Kontynuuje misję realizowaną wcześniej w ramach Grupy Okrętów Hydrograficznych i Grupy Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów (od 1990 do 2007) oraz Wydziału Działań Specjalnych 3. Flotylli Okrętów (od 1975 do 1990).
Obecny okres rozwoju jednostki jest objęty tajemnicą wojskową. Dotyczy to zarówno organizacji, jak i liczebności, zadań i uzbrojenia. W 2011 roku zmieniła się nazwa formacji z Morskiej Jednostki Działań Specjalnych na Jednostkę Wojskową Formoza w Gdyni. Podlega ona pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. 

Żołnierze Formozy wykonują ściśle tajne operacje i często działają w ekstremalnych warunkach. Dlatego do tej jednostki należą najlepsi z najlepszych. W najbliższy poniedziałek będzie ich można spotkać w Akademii Kaliskiej. – Jest to jedna z niewielu sytuacji, kiedy można posłuchać i zadać pytania czynnym zawodowo żołnierzom Jednostki Specjalnej Formoza. Inicjatywa ma charakter non profit i jest wydarzeniem otwartym – mówi kmdr ppor. Michał Synak, rzecznik prasowy JWF. – W trakcie spotkania operatorzy Jednostki Wojskowej Formoza opowiedzą o wyzwaniach, z jakimi wiąże się służba w jednostkach typu Special Operation Forces, a w sesji pytań i odpowiedzi zaspokoją ciekawość słuchaczy. W wystąpieniu żołnierze skoncentrują się na omówieniu obciążeń fizycznych i psychicznych podczas selekcji do służby oraz na kluczowych aspektach szkolenia w jednostkach specjalnych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2023 r. w godz. 11:00 – 13:00 w auli Collegium Novum Akademii Kaliskiej przy ul. Nowy Świat 4a w Kaliszu. Wstęp wolny.

Więcej informacji na temat jednostki można znaleźć na stronie www.formoza.wp.mil.pl