• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniu 15 września 2021 roku, w budynku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej, odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”.

W czasie przeznaczonym na dyskusję, kierownik Zespołu Laboratoriów I-CDBKZ dr inż. Antoni Niepokólczycki przedstawił aktualne możliwości badawcze Centrum.

Powiedział, że sytuacja w tym zakresie jest znacznie lepsza niż przed rokiem, co jest skutkiem zatrudnienia młodych ludzi na stanowiskach laborantów oraz wykonania serwisu ponad połowy istniejących w Centrum stanowisk badawczych.

Stanowiska te mają potwierdzony status metrologiczny, a personel Zespołu Laboratoriów został odpowiednio przeszkolony do prowadzenia badań.

Ponadto, Zespół Laboratoriów wdrożył i stosuje system zarządzania jakością w zakresie Badania laboratoryjne i kształcenie studentów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.