• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Studenci PWSZ spedytorami międzynarodowymi-12

W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Firmą JPT Group, a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Kaliszu, studenci II i III roku Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, specjalności zarządzanie logistyką zakończyli 16. godzinne, certyfikowane szkolenie: SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY.  Zajęcia odbywały się  w dwóch blokach szkoleniowych. Uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu przepisów prawnych warunkujących pracę spedytora międzynarodowego, dokumentacji stosowanej w spedycji, infrastruktury technicznej wykorzystywanej w transporcie, komunikacji z klientem zagranicznym, obsługi zleceń spedycyjnych, procesu obsługi klientów i przewoźników oraz sytuacji spornych występujących w pracy spedytora.

Szkolenie dla studentów poprowadził  mgr Janusz Przybył- certyfikowany trener, posiadający doświadczenie w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji, doradca personalny i zawodowy, wykładowca PWSZ w Kaliszu, właściciel firmy- JPT Group. Studenci oprócz pozyskania wiedzy teoretycznej brali  udział w dyskusjach moderowanych, rozwiązywali  zadania indywidualne i grupowe. Każde ćwiczenie podlegało analizie i omówieniu przez grupę oraz trenera.  W ten sposób  uczestnicy otrzymywali informację zwrotną, a efekt szkoleniowy został osiągnięty.