• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniach 22-23.05.2024 r. studenci Koła Naukowego BRD z Wydziału Nauk Społecznych wraz z opiekunami uczestniczyli w podróży edukacyjnej do Warszawy. Po organizacji w kwietniu br. Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, tym razem studenci KN BRD w ramach wyjazdu edukacyjnego mieli okazję zwiedzać najważniejsze w Polsce instytucje władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz ich siedziby. Zamierzeniem (celem) tej wyprawy edukacyjnej było zatem poznanie zarówno kluczowych podmiotów z perspektywy działalności państwa, zarządzania państwem, jak i ich konstytucyjnej roli i realizowanych zadań. W czasie tych wizyt studyjnych w teoretycznym poznaniu dla studentów ważne było uczestnictwo w  zaplanowanych wykładach i pokazach.

W pierwszym dniu wyjazdu studenci zostali zaproszeni przez poseł ziemi kaliskiej Panią Karolinę Pawliczak do Sejmu RP podczas parlamentarnej sesji poświęconej szeroko rozumianym zagadnieniom bezpieczeństwa państwa. Tematyka majowej sesji parlamentu poświęcona bezpieczeństwu państwa z pewnością jest adekwatna do kierunku studiów bezpieczeństwa wewnętrznego. Na pewno jest ciekawym i praktycznym uzupełnieniem treści kształcenia na studiach. Nie ulega wątpliwości, że na żywo uczestniczenie przez studentów w polskim parlamencie podczas debaty poświęconej tej tematyce stanowi (teoretyczny i praktyczny) przedmiot poznania i jest uzupełnieniem treści kształcenia podstawy programowej. Dla studentów wydarzenie to było też konfrontacją teorii i praktyki legislacyjnej, możliwością poznania „na żywo” języka i klimatu debaty parlamentarnej, miejscem na zrozumienie roli i istoty demokracji parlamentarnej czy ogólniej – parlamentaryzmu w życiu świadomego obywatela.

Warto podkreślić i zauważyć, że prowadzący obrady Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powitał znajdujących się na galerii sali sejmowej studentów Wydziału Nauk Społecznych mówiąc, „chciałem serdecznie powitać studentów i studentki z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego i Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, lepiej nie mogliście trafić, witam serdecznie”. To miłe powitanie w Sejmie RP było ciepło odebrane przez studentów.

Zwiedzanie i wysłuchanie w Sejmie wykładów o historii polskiego parlamentaryzmu zakończyło się zaproszeniem studentów na obiad do restauracji poselskiej.

Studenci w drugim dniu m. innymi zwiedzali Kancelarię Premiera Rady Ministrów. Uczestniczyli w wykładzie z historii funkcjonowania władzy wykonawczej (rządu) oraz historii rozbudowy zespołu budynków, gdzie funkcjonuje rząd RP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 1/3.

Ponadto studenci zwiedzali Łazienki Królewskie, w tym amfiteatr, oranżerie, Pałac Myślewicki oraz liczne wolnostojące rzeźby.

Studenci Koła Naukowego BRD i opiekunowie wyrażają podziękowanie władzom uczelni i Pani Dziekan WNS dr B. Wenerskiej, prof. Uniwersytetu Kaliskiego za umożliwienie studentom Koła Naukowego BRD wyjazdu edukacyjnego i możliwości bezpośredniego poznania wspomnianych ważnych instytucji władzy ustawodawczej i wykonawczej.