• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Lektoraty z języka obcego są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Studenci  z niepełnosprawnościami uczęszczający na lektoraty języków obcych mogą ubiegać się o dostosowanie form zajęć, zaliczeń i egzaminów do ich możliwości w zależności od stopnia ich niepełnosprawności.

Laboratoria języków obcych wyposażone są w specjalistyczny sprzęt: tablice, projektory, rzutniki, urządzenia dające możliwość korzystania z systemu słuchawkowego.

Każdy student  z niepełnosprawnościami uczęszczający na lektorat języka obcego, który w wyniku swojej niepełnosprawności napotyka trudności w opanowaniu tego języka może ubiegać się o indywidualne konsultacje.

Dodatkowe indywidualne konsultacje nie zwalniają z uczestnictwa w tradycyjnym lektoracie.