• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Dysponuje urządzeniami ułatwiającymi osobom z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź                                                z niepełnosprawnością ruchową, korzystanie z bibliotecznych zasobów drukowanych, elektronicznych lub materiałów własnych.

Multimedialne biblioteki cyfrowe są tak zaprojektowane, aby sprostać oczekiwaniom jak największej grupy użytkowników, niezależnie od posiadanej dysfunkcji, znosząc bariery w dostępie do wiedzy spowodowanej niepełnosprawnością.

W każdej z bibliotek wydziałowych jest bibliotekarz przeszkolony w zakresie organizacji                        i realizacji procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnościami.

https://biblioteka.akademia.kalisz.pl/korzystanie-ze-zbiorow-biblioteki-akademii-kaliskiej-osob-niepelnosprawnych