• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Dysponuje urządzeniami ułatwiającymi osobom z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową, korzystanie z bibliotecznych zasobów drukowanych, elektronicznych lub materiałów własnych.

Multimedialne biblioteki cyfrowe są tak zaprojektowane, aby sprostać oczekiwaniom jak największej grupy użytkowników, niezależnie od posiadanej dysfunkcji, znosząc bariery w dostępie do wiedzy spowodowanej niepełnosprawnością.

W każdej z bibliotek wydziałowych jest bibliotekarz przeszkolony w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnościami.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki Akademii Kaliskiej osób niepełnosprawnych